Proiecte

In cadrul centrului de cercetare s-au derulat şi se derulează următoarele proiecte:

1 - BG85/2016 ”Soluții integrative de creștere a performanței economice prin optimizarea proprietăților rigido-elastice și stabilității structurale a chitarelor de fabricație românească” SINOPTIC (01.10.2016-30.09.2018)

Descrierea proiectului:

Proiectul urmărește creșterea competitivității și progresului științific al agentului economic prin îmbunătățirea calității structurale și funcționale a chitarelor clasice utilizând optim eco-tehnologia existentă în fabrică.

Proiectul se încadrează în domeniul eco-nano-tehnologii și materiale avansate, subdomeniul eco-tehnologii întrucât vizează economia de masă lemnoasă utilizată în construcția instrumentelor muzicale prin tehnologii avansate de valorificare eficientă a materiei prime.

Tema proiectului este argumentată de faptul că agentul economic nu a identificat cauza științifică și tehnologică care duce la apariția deformațiilor chitarelor după finalizarea proceselor de producție, în ciuda eco-tehnologizării și eficientizării proceselor tehnologice. Instabilitatea structurii mecanice a chitarei are efect asupra calității acustice și estetice astfel încât neidentificarea cauzelor și neaplicarea unor măsuri corective duc la pierderea clienților, a pieței de desfacere și a performanței economice a fabricii de instrumente muzicale S.C. Hora S.A. Reghin.

Proiectul urmărește identificarea cauzelor care determină apariția deformațiilor reziduale la chitare după finalizarea proceselor tehnologice; analiza structurală și funcțională a chitarelor pentru captarea influenței diferiților parametri asupra instabilității structurale a chitarelor; validarea modelelor fizice îmbunătățite prin integrarea lor în fluxul tehnologic și îmbunătățirea proceselor tehnologice; vizibilitatea şi diseminarea rezultatelor cercetării, transferul de cunoaștere.

Site-ului proiectului:

http://old.unitbv.ro/dimec/Cercetare/Proiecte/SINOPTIC.aspx

Membrii proiectului:
 • Director de proiect: șef lucrări dr. ing. Stanciu Mariana Domnica
 • Cercetător senior: prof. univ. dr. ing. Curtu Ioan/prof. univ. dr. ing. mat. Vlase Sorin
 • Cercetător 1: prof. univ. dr. ing. Cerbu Camelia
 • Cercetător 2: prof. univ. dr. ing. Coșereanu Camelia
 • Cercetător postdoctorand: assist. univ. dr. ing. Munteanu Mihaela Violeta
 • Asistent cercetare: drd. ing. Georgescu Sergiu Valeriu
 • Asistent cercetare: ing. Duță Petrică Georgică
 • Asistent cercetare: ing. Urucu Iulian Ștefan
Alte specificații ale proiectului (date tehnice, coduri, informații publice etc.)

2 - Cercetări privind îmbunătățirea procesului de producție pentru societatea NORD ARIN PROD S.R.L contract cu terți.

Descrierea proiectului:

Contractul de colaborare cu Societatea NORD ARIN a avut ca scop realizarea unor cercetări privind aplicarea tehnicii de tăiere cu laser în ornamentarea mobilierului bisericesc şi al cataloagelor pentru produsele realizate în cadrul firmei.

Membrii proiectului:
 • Conf.dr.ing. Luminița-Maria BRENCI - Responsabil contract
 • Conf.dr.ing. Camelia COŞEREANU;
 • Prof.dr.ing. Mihai ISPAS;
 • Sef lucr.dr.ing. Adriana FOTIN;
 • Asist.ing.dr. Sergiu RĂCĂŞAN;
 • Ing. Sergiu GEORGESCU;
 • Ing. Valer BUDULAN;
 • Sing. Daniel PETREA.

3 - Cercetări privind utilizarea tehnicii de tăiere cu laser la fabricarea produselor din lemn, pentru societatea Nord Arin Prod SRL contract cu terți.

Descrierea proiectului:

Contractul de colaborare cu Societatea NORD ARIN a avut ca scop realizarea unor cercetări privind utilizarea tehnicii de tăiere cu laser la fabricarea produselor din lemn.

Membrii proiectului:
 • Conf.dr.ing. Luminița-Maria BRENCI - Responsabil contract;
 • Conf.dr.ing. Camelia COŞEREANU;
 • Ing. Sergiu GEORGESCU.

4 - Cercetări privind îmbunătățirea tehnologiei şi realizarea de produse cu performanțe funcționale îmbunătățite pentru S.C. Holzindustrie Schweighofer BACO S.R.L.

Descrierea proiectului:

Proiectul a urmărit îmbunătățirea tehnologiei existente la Beneficiar pentru linia de fabricație a panelului şi realizarea unor sortimente de panel cu performanțe funcționale îmbunătățite față de cele ale produselor aflate în portofoliul solicitantului la data semnării prezentului contract.

Membrii proiectului:
 • Director proiect: Prof.dr.ing. Mihai ISPAS;
 • Prof.dr.ing. Marius Cătălin BARBU;
 • Prof.dr.ing. Dumitru LICA;
 • Prof.dr.ing. Mihaela CÂMPEAN;
 • Prof.dr.ing. Camelia COŞEREANU;
 • Prof.dr.ing. Maria-Cristina TIMAR;
 • Conf.dr.ing. Luminița BRENCI;
 • Şef lucr.dr.ing. Mihaela POROJAN;
 • Şef lucr.dr.ing. Bogdan BEDELEAN;
 • Asist.dr.ing. Sergiu RĂCĂŞAN;
 • Dr.ing. Anca VARODI;
 • Ing. Sergiu GEORGESCU;
 • ing. Valer BUDULAN;
 • Tehn. Radu TUDORANCEA.