Domenii de cercetare

Centrul şi-a orientat cercetările către următoarele domenii:

  1. Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate;
  2. Energie, mediu şi schimbări climatice.

In contextul mondial de diminuare a emisiilor de noxe provenite din diverse surse, precum şi în cel de realizare a caselor cu consum redus de energie, cercetărilor efectuate în cadrul domeniului „Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate”, s-au orientat către fabricarea de noi produse destinate izolațiilor termice şi acustice. Aceste noi materiale au în componență deşeuri de natură lignocelulozică, deşeuri provenite din agricultură şi din industria textilă.

Infrastructură

Centrul de cercetare dispune de următoarea infrastructură:

Produse și servicii cu potențial inovativ

În urma cercetărilor efectuate de către membrii centrului au rezultat următoarele produse:

Placaj ecologic şi procedeu de obținere a acestuia (produs brevetat) – produsul este realizat din trei straturi de furnire tehnice cu inserții din fibre naturale şi se poate utiliza la fabricarea mobilierului şi a altor produse ambientale. Diferențierea noului produs față de placajul clasic se bazează pe faptul că la fabricarea acestuia se utilizează clei de oase şi nu adezivi sintetici precum şi faptul că poate fi utilizat atât în formă plană cât şi mulată.

Panou tristratificat din particule şi coji de semințe de floarea soarelui (produs brevetat) – panoul este realizat în întregime din deşeuri agricole se poate caşera cu diverse folii decorative şi este destinat amenajărilor interioare, la realizarea unor repere de mobilier, la placarea pereților precum şi la înglobarea în structuri de tip sandviş pentru plăci celulare utilizate la fabricarea uşilor de interior.

Plăci ecologice din deşeuri de floarea soarelui (produs brevetat) – plăcile nou dezvoltate se diferențiază de produsele clasice prin faptul că sunt realizare în totalitate din deşeuri agricole şi sunt destinate placărilor exterioare în cazul construcțiilor civile şi industriale din lemn.

Plăci fonoabsorbante şi termoizolante obținute din deşeuri reciclate de ABS (propunere de brevet de invenție) – produsul este realizat din deşeuri de acrilonitril butadien stiren şi deşeuri de tip rumeguş, hârtie şi coji de semințe de floarea-soarelui şi este destintă placărilor interioare ale construcțiilor. Față de produsele clasice utilizate la termoizolații, noul produs este realizat numai din deşeuri.

 

Proiecte

In cadrul centrului de cercetare s-au derulat şi se derulează următoarele proiecte:

Echipa