Domenii de cercetare

Centrul şi-a orientat cercetările către următoarele domenii:

  1. Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate;
  2. Energie, mediu şi schimbări climatice.

In contextul mondial de diminuare a emisiilor de noxe provenite din diverse surse, precum şi în cel de realizare a caselor cu consum redus de energie, cercetărilor efectuate în cadrul domeniului „Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate”, s-au orientat către fabricarea de noi produse destinate izolațiilor termice şi acustice. Aceste noi materiale au în componență deşeuri de natură lignocelulozică, deşeuri provenite din agricultură şi din industria textilă.

Arii de cercetare:
  • Realizarea de noi panouri lignocelulozice cu diferite structuri destinate placărilor interioare precum şi înglobarea acestora în produsele de mobilier;
  • Utilizarea lemnului termotratat în scopul realizării unei baze de date privind proprietățile acestuia comparativ cu lemnul netratat. Dintre proprietățile studiate se numără cele fizice (densitatea, contragerea şi umflarea, higroscopicitatea, culoarea), mecanice (rezistența la încovoiere şi modulul de elastcitate, rezistența la compresiune, la tracțiune, la forfecare etc.), termice (conductivitatea termică) şi acustice (atenuarea fonică).

In cadrul domeniului „Energie, mediu şi schimbări climatice”, cercetările s-au orientat în direcția utilizării biomasei lemnoase la fabricarea brichetelor şi peleților cu proprietăți calorice superioare în scopul înlocuirii combustibililor fosili.

DSC 5352