Produse și servicii cu potențial inovativ

Revista studenților PRO MUSICA

Realizată integral de studenți, publicația cuprinde articole de specialitate dar și recenzii, informații sau prezentări de evenimente din viața socio-culturală a Facultății de Muzică și a Universității Transilvania.


Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series VIII: Performing Arts

Publicația cuprinde lucrări de cercetare științifică preponderent ale cadrelor didactice din facultate dar și ale specialiștilor din domeniu din țară și străinătate.

Buletinul are o ediție specială dedicată Conferinței Internaționale ȘTIINȚA MUZICII

Bulletin of the Transilvania University of Braşov, • Proceedings of the International Conference „The Science of Music – Excellence in Performance”, November 22–25, 2017 Brasov, Romania Vol. 10 (59) Series VIII Special Issue No. 2 – 2017; ISSN 2344-200X, ISSN-L 2344-200X.


Producție muzicală didactică şi terapeutică

CD-uri și DVD-uri cu utilizare strict didactică, realizate în cadrul fiecărei specialități


Înregistrări audio şi video ale concertelor facultății

CD-uri și DVD-uri cu utilizare strict didactică, realizate în cadrul producțiilor artistice


Cercetări privind educația muzicală

Articole de muzicologie, susținute și publicate în cadrul Conferințelor și Sesiunilor de comunicări științifice, naționale și internaționale


Valorificarea, în creație și cercetarea muzicologică, a culegerilor de folclor realizate

Articole de muzicologie, susținute și publicate în cadrul Conferințelor și Sesiunilor de comunicări științifice, naționale și internaționale

Interpretarea pieselor folclorice în cadrul concertelor Orchestrei de muzică populară a Facultății de Muzică


DSC 6349