Domenii de cercetare

Activitatea de cercetare vizează finalități ştiintifice, artistice, didactice şi pedagogice, medicale şi psihologice, fiind realizată în cadrul unor colective de lucru din care fac parte cadre universitare afirmate pe plan național şi internațional, dar și studenți, masteranzi și doctoranzi, precum și profesori din învățământul preuniversitar, în cadrul programului de perfecționare postuniversitară.

OBIECTIVE

  • promovarea unor proiecte de cercetare şi creație artistică, într-o viziune interdisciplinară, în concordanță cu tendințele artelor contemporane, cu scopul realizării unei comunicări deschise către diverse domenii ale cunoaşterii şi activității umane;
  • evaluarea creatoare a rezultatelor obținute și implementarea lor în: educația muzicală, muzicologie, critică muzicală, compoziție, creație și interpretare muzicală;
  • punerea în valoare a rezultatelor cercetării prin organizarea de manifestări specifice, pe plan național și internațional: sesiuni de comunicări ştiințifice, simpozioane şi conferințe, cursuri masterclass, concerte și recitaluri, festivaluri și concursuri; editarea de CD-uri și DVD-uri,  editarea unor volume de creație artistică și muzicologie;
  • participarea la programe de cooperare ştiințifică şi artistică, națională şi internațională, prin granturi de cercetare comune;
  • racordarea activității instituției, Facultătii de Muzică, la nivelul exigențelor și standardelor academice naționale și internaționale, prin formarea și promovarea de specialişti de performanță în cercetarea teoretică şi practică interpretativă.

Patrimoniu cultural, folclor muzical (Prof. dr. Mădălina RUCSANDA)

Culegerea folclorului muzical, în special din zonele de proveniență a studenților și valorificarea lui în cadrul orelor de specialitate precum și în concertele susținute este o coordonată permanentă a formării profesionale.


Interpretare muzicală (Prof. dr. Ignac FILIP)

Interpretarea muzicală, vocală și instrumentală, se manifestă prin susținerea de recitaluri și concerte, individuale și colective, în cadrul unor manifestări locale, naționale și internaționale – festivaluri, concursuri sau ateliere master-class.


Evenimente artistice și științifice (Prof. dr. Ioan OARCEA)

Calendarul evenimentelor artistice și științifice se proiectează anual, pe arii tematice, și cuprinde manifestări specifice interpretării vocale și instrumentale dar și cercetării științifice.


Educație muzicală (Conf. dr. Petre Marcel VÂRLAN)

Complementar formării artistice de specialitate, studenții facultății își desăvârșesc studiile în domeniul didacticii muzicale, în vederea abordării unei cariere de profesor, la exigențele învățământului contemporan.


Muzicologie (Prof. dr. Petruța COROIU)

Cercetarea muzicologică este o coordonată esențiala a formării personalității muzicale și se manifestă ca activitate permanentă a profesorilor dar și a studenților.


Compoziție muzicală (Prof. dr. Roxana PEPELEA)

Creativitatea este o formă de comunicare artistică specifică și se manifestă prin compoziții a căror finalizare se realizează în cadrul orelor de specialitate.


Terapie muzicală (Prof. dr. Stela DRĂGULIN)

Terapia muzicală, ca și metodă psihoterapeută complexă, are ca obiectiv inducerea unor schimbări pozitive în conduita umană, precum și în tratamentul dereglărilor fizice, mentale sau emoționale.