Proiecte

Învățământul muzical superior brașovean-demers monografic

Proiectul vine în sprijinul realizării cercetării științifice în rândul masteranzilor și vizează implicarea acestora în echipe mixte de cercetare, în contextul mai larg al dezvoltării resurselor umane în domeniul artistic, pentru a putea face față exigențelor societății bazate pe cunoaștere.

Cercetarea propusă are ca scop atât integrarea Facultății de Muzică din Brașov într-un context istoric și geografic ce reliefează importanța învățământului muzical de la poalele Tâmpei, cât și evidențierea rolului pe care aceasta l-a deținut în decursul a 37 de ani de existență, în formarea cadrelor didactice și a muzicienilor care și-au desfășurat activitatea în țară și străinătate

Membrii proiectului

 • Prof. dr. Mădălina Rucsanda – Director proiect
 • Prof. dr. Oarcea Ioan, Conf. dr. Preda Uliță Anca
 • Doctoranzi: Belibou Alexandra, Karácsony Noémi, Porcos Iuliana
 • Masteranzi: Lalu Lorena, Ghețău Georgiana, Gagiu Gabriela
Pian de concert Steinway


REZULTATE:

Evenimente științifice

 • Conferința Internațională ȘTIINȚA MUZICII – EXCELENȚĂ ÎN PERFORMANȚĂ
 • Conferința Internațională de MELOTERAPIE
 • Sesiunea de comunicări științifice a studenților
 • Bulletin of the TRANSILVANIA University of Brasov • Series VIII – Performing Arts * Vol. 11 (60) No. 2. Special Issue – 2018 Proceedings of the International Conference THE SCIENCE OF MUSIC – EXCELLENCE IN PERFORMANCE, October 28-31, 2018, Brasov, Romania. * ISSN 2344-200X (Print)  ISSN-L 2344-200X (Online), ISSN 2344-2018
 • Bulletin of the TRANSILVANIA University of Brasov • Series VIII – Performing Arts * Vol. 11 (60) No. 2 – 2018 * ISSN 2344-200X (Print)  ISSN-L 2344-200X (Online), ISSN 2344-2018


Evenimente artistice

  • Stagiunea de concerte a Universităţii Transilvania
  • Festivalul Studenţesc al Muzicii de Cameră Brassovia Chamber Music Festival
  • Festivalul Coral Internațional TRANSILVANIA CorFest  
  • Seratele Facultății de Muzică


OFERTA / ACTIVITĂȚI

   • producţie muzicală didactică şi terapeutică
   • înregistrări audio şi video ale concertelor facultăţii
   • cercetări de psihologie şi fiziologie muzicală
   • cercetări privind educația muzicală
   • valorificarea, în creație și cercetarea muzicologică, a culegerilor de folclor realizate