Proiecte

Granturi/ Proiecte naționale

Îmbunătățirea tehnologiei sistemului mecatronic multispectral în vederea creșterii performanțelor de captare a parametrilor vegetativi în contextul schimbărilor climatice” MultiCanSPEC

PN-III-P2-2.1-BG-2016-0132, Contract nr.65BG din 01.10.2016

Tip proiect: Transfer de cunoaștere la agentul economic „Bridge Grant”

Director/Coordonator UTBv: Prof. dr. ing. Marius Cristian LUCULESCU

Perioada: 2016 - 2018

Proiectarea, realizarea și experimentarea unui sistem mecatronic de monitorizare multispectrală a stării de vegetație a culturilor agricole - MoniCult

PN-II-PT-PCCA-2013-4-1629, Contract nr.225 din 01.07.2014

Tip proiect: Parteneriate - Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă

Director/Coordonator UTBv: Prof. dr. ing. Marius Cristian LUCULESCU

Perioada: 2014 - 2017