Domenii de cercetare

Activitatea centrului de cercetare se încadrează în domeniile prioritare promovate în cadrul Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020 privind Specializarea inteligentă (Mediu, Tehnologii informatice și de comunicații) și Prioritățile naționale (Sănătate), respectiv în domeniile de cercetare prioritare lansate de Programul european de cercetare – dezvoltare – inovare pentru perioada 2014 – 2020, Programul Cadru Orizont 2020, ce vizează Poziția de lider în sectorul industrial prin Poziția de lider în domeniul tehnologiilor generice și industriale (Sisteme avansate de fabricație și prelucrare, Tehnologiile informației și comunicațiilor, Materiale avansate), respectiv Provocările societale (Sănătate, Agricultură durabilă).

Infrastructură

I. Măsurări de parametri constructivi și funcționali, precum și evaluarea calității pentru produse de înaltă precizie
II. Achiziții de date pentru investigarea, monitorizarea și controlul proceselor
III. Monitorizarea stării de confort uman în dezvoltarea activităților productive; Analiza performanțelor fiziologice în activități de mișcare; evaluarea medicală/sportivă/recuperare biomecanică/grad de reabilitare
IV. Activități de screening și servicii pentru evaluarea comportamentului uman și a nivelului de performanță umană, ergonomia și securitatea muncii
V. Concepția, proiectarea și prototiparea rapidă a sistemelor mecatronice de înaltă precizie

Proiecte

Granturi/ Proiecte naționale

Îmbunătățirea tehnologiei sistemului mecatronic multispectral în vederea creșterii performanțelor de captare a parametrilor vegetativi în contextul schimbărilor climatice” MultiCanSPEC

Proiectarea, realizarea și experimentarea unui sistem mecatronic de monitorizare multispectrală a stării de vegetație a culturilor agricole - MoniCult

Echipa

 • Prof. dr. ing. Marius Cristian LUCULESCU - Coordonator centru și responsabil IT - lucmar@unitbv.ro
 • Prof. dr. ing. Luciana CRISTEA - Coordonator grup de lucru Sisteme mecatronice avansate cu aplicații în industrie, agricultură și tehnologiile informației și comunicațiilor
 • Prof. dr. ing. Mihaela BARITZ - Coordonator grup de lucru Sisteme mecatronice avansate cu aplicații în medicină, ergonomie și securitate a muncii
 • Prof. dr. ing. Ileana ROȘCA - Coordonator activitate doctoranzi și post-doctoranzi
 • Prof. dr. ing., dr. marketing Angela REPANOVICI - Coordonator promovare imagine centru de cercetare
 • Prof. dr. fiz. Sorin ZAMFIRA - Coordonator legătură cu mediul economic
 • Prof. dr. ing. Diana COTOROS
 • Prof. dr. ing. Daniela Mariana BARBU
 • Conf. dr. ing. Ion BARBU
 • Șef lucr. dr. ing. Barbu Cristian BRAUN
 • Șef lucr. dr. ing. Corneliu Nicolae DRUGĂ
 • Șef lucr. dr. ing. Anca STANCIU
 • Șef lucr. dr. ing. Ionel ȘERBAN - Coordonator exploatare și întreținere infrastructură