Domenii de cercetare

Activitatea centrului de cercetare se încadrează în domeniile prioritare promovate în cadrul Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020 privind Specializarea inteligentă (Mediu, Tehnologii informatice și de comunicații) și Prioritățile naționale (Sănătate), respectiv în domeniile de cercetare prioritare lansate de Programul european de cercetare – dezvoltare – inovare pentru perioada 2014 – 2020, Programul Cadru Orizont 2020, ce vizează Poziția de lider în sectorul industrial prin Poziția de lider în domeniul tehnologiilor generice și industriale (Sisteme avansate de fabricație și prelucrare, Tehnologiile informației și comunicațiilor, Materiale avansate), respectiv Provocările societale (Sănătate, Agricultură durabilă).

Obiective

Pornind de la recomandările Uniunii Europene pentru România, care pun accent pe inovare ca instrument de valorificare a rezultatelor cercetării în mediul economic, pentru competitivitate și creștere economică, obiectivul general îl constituie dezvoltarea activităților de cercetare de mare complexitate pentru sisteme mecatronice de înaltă performanță cu aplicații în industrie, agricultură, tehnologiile informației și comunicațiilor, medicină, ergonomie și securitate a muncii. În acest context s-au conturat următoarele obiective specifice:

  • Concepția, proiectarea și prototiparea rapidă a sistemelor mecatronice avansate;
  • Proiectarea, modelarea și testarea de sisteme inteligente de măsurare, achiziție și interpretare a rezultatelor pentru produse de înaltă precizie;
  • Dezvoltarea de sisteme mecatronice de înaltă performanță pentru analiza și testarea comportării organismului uman;
  • Încurajarea și stimularea activităților de cercetare științifică, proiectare, expertiză și consultanță pentru produse de înaltă precizie și sisteme mecatronice.
Activitate

În cadrul centrului, membrii acestuia desfășoară activități de cercetare științifică fundamentală și aplicativă, valorificare a rezultatelor prin dezvoltare de produse, inovare și transfer tehnologic, servicii de testare și consultanță furnizate beneficiarilor din mediul economic. Toate acestea sunt grupate pe două direcții importante:

  • Sisteme mecatronice avansate cu aplicații în industrie, agricultură și tehnologiile informației și comunicațiilor;
  • Sisteme mecatronice avansate cu aplicații în medicină, ergonomie și securitate a muncii.
DSC 9108