Infrastructură

Activitatea de cercetare științifică a centrului RESREC se desfășoară utilizând infrastructura creată și permanent extinsă prin granturi și contracte. De asemenea, instalații de sinteză a materialelor și standuri experimentale se află localizate în cladirea L11, pe terasele laboratoarelor și în imediata vecinătate a clădirilor de laboratoare.

Locația RESREC din Institutul de Cercetare-Dezvoltare al Universității

Centrul RESREC are o infrastructură complexă care permite design-ul, dezvoltarea, modelarea, testarea și validarea sistemelor de energii regenerabile, cu precădere pentru integrare în mediul construit. Infrastructura constă din:

a) Standuri de testare în aer liber:

Laborator L11 – Terasa:

 • Sistem fotovoltaic alcătuit din 3 stringuri orientabile, de 11 kWp.

Laborator L7 – Terasa:

 • O stație meteo și un sistem SOLIS pentru monitorizarea și caracterizarea radiației solare;
 • 3 șiruri PV (0.75 kWp) cu diferite sisteme de orientare;
 • Suprafața PV fixă cu diferite tipuri de module
 • Module flexibile PV montate fix
 • Instalație de răcire cu două colectoare solar-termice de tip jgheab
 • Platforma solar-termică orientabilă
 • Stand de testare a durabilității colectoarelor solar-termice sub aerosoli salini

Pe teren:

 • 5 platforme PV orientabile cu cinci tipuri diferite de module (Si mono- si poli-cristalin, CdTe, CIGS si CIS);

Laboratoarele L5 si L6 – Terasa:

 • 2 ferme eoliene mici, de 0.9 kW si 1.8 kW;

Terasa fiecărei clădiri de laboratoare

 • Doua colectoare solar-termice de tipuri diferite, instalate la unghiuri diferite de înclinare;
Standuri de testare în interior:
 • Simulator solar orizontal cu radiație UV+VIS (max. 1000 W/m2) și curent de aer controlat pentru testarea modulelor PV și a colectoarelor solar-termice plan-plate;
 • Simulator solar vertical cu radiație UV+VIS (1000 W/m2) pentru testarea modulelor PV, a colectoarelor solare instalate vertical (ex. pe fațade) și a proceselor fotocatalitice;
 • Camera climatică (8m3), simulând umiditatea, înghețul, ceața sub diferite condiții de iradianță.
b) Software de design pentru:
 • Sisteme solar-termice
 • Sisteme fotovoltaice
 • Procese fotocatalitice

Alături de acestea, centrul RESREC cuprinde infrastructura pentru obținerea și caracterizarea de materiale foto-active ca și a compozitelor.

a) Sinteză și depunere de materiale
 • Instalație robotizată de depunere a filmelor subțiri prin pulverizare cu piroliză (SPD);
 • Sinteza electrochimică (anodizare, depunere catodică);
 • Autoclave cu controlul temperaturii;
 • Mașina de injecție;
 • Baie cu ultrasunete;
 • Echipament pentru dip-coating;
 • Cuptoare și etuve;
b) Caracterizarea materialelor
 • Difractometru de raze X (Brueker Advamced D8);
 • Microscop de forța atomică (NT-MDT Ntegra Spectra), microscop electronic de baleaj cu EDX (SEM+EDX), analizor BET (Quantachrome), echipament de măsurare a unghiului de contact (Data Physics);
 • Potentiostat (PAR Biologic) pentru măsurători opto-electronice cu sursa de radiație Oriel
 • Calorimetru diferențial (DSC, Perkin Elmer)
 • Spectrofotometre: UV-VIS-NIR (Perkin Elmer) și FTIR (Perkin Elmer)
 • Testarea proprietăților mecanice: alungire – deformație și compresiune (Zwick) și impact (Gabaldini)
 • Teste accelerate de coroziune și de rezistență la îmbătrânire: camera climatică și celula de coroziune potențiometrică
c) Testare fotocatalitică
 • Foto-reactor în regim static cu sursa reglabilă de radiație UV și VIS
 • Foto-reactor în flux continuu, pentru pocese utilizând dispersii fotocatalitice
 • Fotoreactoare pentru fotocataliză și adsorbție utilizând peleți și dispersii filtrabile cu radiație UV și VIS reglabilă
 • Fotoreactor în film subțire, care funcționează în regim continuu, pentru procese combinate de fotocataliză și adsorbție