Domenii de cercetare

Într-o abordare interdisciplinară, suntem pregătiți să implementăm o viziune dinamică asupra devzoltării durabile, cu concentrare asupra sistemelor de conversie a energiei solare implementate în mediul construit și asupra reciclării deșeurilor.

Scopul activității noastre este să contribuim la dezvoltarea Comunităților Durabile cu soluții avansate, complexe, funcționale și fezabile. Considerând aspectele inginerești ale Comunităților Durabile precum și experiența specifică a două grupuri care alcătuiesc Centrul, Design de Produs și Materiale Avansate, cercetarea interdisciplinară reprezintă activitatea principală, urmărind acoperirea fluxului: Materiale – Componente – Sisteme – Clădiri și Comunități.

Infrastructură

Activitatea de cercetare științifică a centrului RESREC se desfășoară utilizând infrastructura creată și permanent extinsă prin granturi și contracte. De asemenea, instalații de sinteză a materialelor și standuri experimentale se află localizate în cladirea L11, pe terasele laboratoarelor și în imediata vecinătate a clădirilor de laboratoare.

Produse și servicii cu potențial inovativ

Echipele RESREC au dezvoltat noi produse și tehnologii protejate prin brevete.

Proiecte

Colaborări

Echipa

Prof. dr. ing. Ion Vișa, Membru al Academiei de Științe Tehnice din România, conducător de doctorat
Prof. dr. ing. Anca Duță, Coordonator Centru RESREC
Prof. dr. Luminița Andronic, conducător de doctorat,
Prof. dr. Lucia Dumitrescu, conducător de doctorat,
Prof. dr. ing. Codruța Jaliu, conducător de doctorat,
Prof. dr. Maria Vișa, conducător de doctorat,
Prof. dr. ing. Mircea Neagoe
Prof. dr. Dana Perniu
Prof. dr. Luminița Isac
Prof. dr. ing. Anca Bârsan
Prof. dr. ing. Lucian Bârsan
Prof. dr. Camelia Drăghici
Conf. dr. ing. Macedon Moldovan
Conf. dr. ing. Bogdan Burduhos
Conf. dr. ing. Mihai Comșiț
Conf. dr. ing. Cristina Cazan
Conf. dr. ing. Daniela Ciobanu
Lect. dr. Cristina Bogatu
Lect. dr. ing. Maria Covei
Lect. dr. Ileana Manciulea
Lect. dr. ing. Nadia Crețescu
Cercetător dr. Mihaela Coșniță
Cercetător drd. ing. Ioana Tismanar
Cercetător asistent ing. Silvia Gheorghita
Cercetător asistent ing. Patrolea Alexandru
Ing. Lucian Proca