Echipa

Prof. dr. ing. Ion Vișa, Membru al Academiei de Științe Tehnice din România, conducător de doctorat
Prof. dr. ing. Anca Duță, Coordonator Centru RESREC
Prof. dr. Luminița Andronic, conducător de doctorat,
Prof. dr. Lucia Dumitrescu, conducător de doctorat,
Prof. dr. ing. Codruța Jaliu, conducător de doctorat,
Prof. dr. Maria Vișa, conducător de doctorat,
Prof. dr. ing. Mircea Neagoe
Prof. dr. Dana Perniu
Prof. dr. Luminița Isac
Prof. dr. ing. Anca Bârsan
Prof. dr. ing. Lucian Bârsan
Prof. dr. Camelia Drăghici
Conf. dr. ing. Macedon Moldovan
Conf. dr. ing. Bogdan Burduhos
Conf. dr. ing. Mihai Comșiț
Conf. dr. ing. Cristina Cazan
Conf. dr. ing. Daniela Ciobanu
Lect. dr. Cristina Bogatu
Lect. dr. ing. Maria Covei
Lect. dr. Ileana Manciulea
Lect. dr. ing. Nadia Crețescu
Cercetător dr. Mihaela Coșniță
Cercetător drd. ing. Ioana Tismanar
Cercetător asistent ing. Silvia Gheorghita
Cercetător asistent ing. Patrolea Alexandru
Ing. Lucian Proca