Infrastructură

Sistemul pentru analiza comportării structurilor în teste de oboseală

Seria 1451, K22305 (fabricat de Walter & Bai Switzerland)
00DSC 5477
Specificații tehnice:
 • Actuatorul (element de acționare) de 100 kN care operează în lungul celor două coloane care formează cadrul care se poate înclina la diverse unghiuri, pentru care cursa pistonului este 100 mm (amplitudinea maximă este ± 50 mm) iar frecvența dinamică până la max. 35 Hz;
 • Actuatorul de 63 kN care operează orizontal pentru care cursa pistonului este 100 mm (amplitudinea maximă este ± 50 mm) iar frecvența dinamică până la max. 35 Hz;
 • Software DION 7 pentru teste statice și dinamice, multi-canal pentru definirea testelor de încărcare ciclică.
 • Utilizând DION 7 se pot defini diferite tipuri de cicluri: solicitări sinusoidale, solicitări triunghiulare sau dreptunghiulare etc. Pentru fiecare ciclu se pot defini: amplitudinea fie în deplasare (de exemplu, ± 5 mm, max. ± 50 mm) fie în forța maximă; frecvența (max. 35 Hz); numărul de cicluri etc.
Serviciile de cercetare asigurate cu acest echipament sunt următoarele:
 • Sistemul pentru analiza comportării la oboseală a structurilor este destinat încercărilor dinamice cum sunt solicitările de oboseală ciclice. Se pot efectua încercări dinamice pe orice structură sau sistem mecanic.
 • Acest echipament poate fi de asemenea utilizat pentru încercarea epruvetelor din materiale izotrope, din lemn sau din materiale avansate (materiale compozite, structuri de tip sandwich). Epruvetele pot fi solicitate prin aplicarea sarcinilor ciclice în teste de încovoiere. Se poate utiliza pentru determinarea curbelor lui Wohler în solicitări ciclice de oboseală.

Echipamentul se utilizează pentru:

 • încercări dinamice cum sunt solicitările de oboseală ciclice; se pot efectua încercări dinamice pe orice structură sau sistem mecanic;
 • încercarea epruvetelor din materiale izotrope, din lemn sau din materiale avansate (materiale compozite, structuri de tip sandwich).

Epruvetele pot fi solicitate prin aplicarea sarcinilor ciclice în teste de încovoiere. Se poate utiliza pentru determinarea curbelor lui Wohler în solicitări ciclice de oboseală.


Sistem integrat pentru analiză vibro-acustică (fabricat de LMS GMBH)

Acest sistem este compus din mai multe echipamente:
 • Sistem mobil de achiziție date pentru vibrații LMS SCADAS cu 4 sloturi și 8 canale care conține: LMS SCADAS Recorder 5-slot mainframe-SCR05 - 1 buc.; LMS SCADAS Mobile enhanced 8- canale V/ICP/TEDS input module-SCM-V8-E - 4 buc.; LMS SCADAS Recorder 16GB compact flash card-SCR-CF16G – 1 buc.; LMS SCADAS Recorder external compact flash reader-SCR-CFR – 1 buc.; LMS SCADAS Recorder PDA smart control unit-SCR-PDA - 1 piece; LMS SCADAS Mobile master/slave option-SCM-MS - 1 buc.;
 • Sistem mobil de achiziție date - LMS Scadas cu 2 sloturi x 8 canale pentru vibrații și 2 sloturi x 8 canale pentru tensometrie care conține: LMS SCADAS Recorder 5-slot mainframe-SCR05 - 1 buc.; LMS SCADAS Mobile enhanced 8-canale V/ICP/TEDS input module-SCM-V8-E - 2 buc.;.LMS SCADAS Mobile enhanced 8-canale V/ICP/Bridge input module-SCM-VB8-E - 2 buc.; LMS SCADAS Mobile master/slave option-SCM-MS - 1 buc.; LMS SCADAS Recorder 16GB compact flash card-SCR-CF16G - 1 buc.; LMS SCADAS Recorder external compact flash reader-SCR-CFR - 1 buc.; LMS SCADAS Recorder PDA smart control unit-SCR-PDA - 1 buc.;
 • Ciocan de impact PCB -086C03 (1 buc.) care poate fi utilizat pentru aplicarea sarcinii de impact în cazul analizei vibrațiilor structurilor mecanice.
 • Accelerometre PCB -339A31/NC (8 buc.), accelerometru-PCB 394C06 (1 buc.), accelerometre PCB -T333B30 (15 buc.) care sunt utilizate în achiziția semnalelor de tip accelerație în diferite puncte ale structurii mecanice solicitată dinamic (vibrații, impact).
 • Microfon GRAS cu preamlificare, cu TEDS-46AE (2 buc.) utilizate pentru înregistrarea semnalului sonor în cazul testării panourilor pentru izolație fonică fabricate din materiale de tip sandwich sau materiale compozite;
 • Calibrator GRAS pentru microfoane, de tip 42AB (1 buc.) ;
 • Software LMS Test Lab pentru vibrații care este utilizat pentru înregistrarea, procesarea și analiza datelor achiziționate cu plăci de achiziție de la accelerometre, traductori de forță, mărci tensometrice;
 • Software LMS Test Lab pentru analiza datelor de durabilitate.

Echipamentul se utilizează pentru:

 • analiza vibrațiilor în cazul structurilor mecanice, determinarea frecvențelor proprii;
 • măsurarea deformațiilor în diferite puncte ale structurilor utilizând metoda tensometrică;
 • analiza modală a sistemelor mecanice; vibro-diagnoza echipamentelor și mașinilor;
 • analiza acustică și identificarea surselor de zgomot și a modurilor de propagare a acestora.

 

Amplificatorul universal MX840 (placă de achiziție date) cu 8 canale pentru tensometrie

Amplificatorul universal MX840 (placă de achiziție date) cu 8 canale pentru tensometrie are următoarele caracteristici tehnice: - frecvența 19,2 kHz; - adaptoare pentru mărci tensometrice în şi punte; - software Catman Easy pentru prelucrarea datelor, posibilitate de creare a canalelor virtuale pt. realizarea în timp real a calculelor matematice pentru mărci tensometrice de tip rozetă.

Echipamentul se utilizează pentru măsurarea deformațiilor în diferite puncte ale structurii utilizând metoda tensometrică.

Tubul acustic fabricat de Brüel&Kjær

Tubul acustic fabricat de Brüel&Kjær are următoarele caracteristici tehnice: impedanță tub de tip 4206; software de tip 7758 pentru prelucrarea și achiziția datelor în cazul testării materialelor.

Echipamentul se utilizează pentru determinarea caracteristicilor acustice ale materialelor (oțel, aluminiu, lemn, materiale compozitearmate cu fibre, spume, materiale de tip sandwixh, materiale compozite lignocelulozice etc.).

Cuptor OV301 pentru tratamentul termic al materialelor compozite cu conexiuni pentru vacuum integrate

Cuptorul OV301 se utilizează pentru tratamentul termic și post-tratarea stratificatelor din materiale compozite, a prepregurilor și structurilor realizate prin formare în matriță.

Analizor de proprietăți termice KD2 Pro pentru lichide şi solide

Echipamentul se utilizează pentru determinarea următoarelor proprietăți: conductivitate termică; căldura specifică; difuzitate termică; rezistivitate termică. Temperatura maximă a tratamentului termic este de 200 °C.

Vâscozimetru digital DV-II+ PRO

Echipamentul se utilizează pentru măsurarea vâscozității fluidului, shear stress.

Tensiometru SIGMA 700

Echipamentul se utilizează pentru determinarea următoarelor caracteristici: tensiunea de sufrafață şi la interfață; higroscopicitate pulberilor; unghiuri de contact dinamic; concentrația critică micelară; densitate; sedimentare.

Detalii despre infrastructura Centrului de cercetare C02-B