Domenii de cercetare

Centrul de cercetare “Simulări numerice, Testare și Mecanica Materialelor Compozite” aparține Departamentului de Inginerie Mecanică din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică. Membrii colectivului de cercetare au preocupări în următoarele domenii de cercetare:

 
Testări mecanice, analiza zgomotelor și vibrațiilor

Principalele arii de activitate din acest domeniu sunt:

 • Încercări statice (încercări de tracțiune, compresiune, încovoiere) ale materialelor: materiale izotrope, lemn, spume, materiale plastice, materiale compozite, structuri de de tip sandwich etc.
 • Încercări de impact prin teste Charpy sau Izod efectuate pentru epruvete fabricate din diverse materiale.
 • Încercări dinamice ciclice (teste de oboseală) cu frecvențe diferite prin aplicarea de sarcini pe două direcții independente, pe piese, structuri sau sisteme mecanice.
 • Analiza stărilor de deformații din piese utilizând metoda tensometrică electrică rezistivă.
 • Analiza modală a sistemelor mecanice; vibro-diagnoza echipamentelor și mașinilor.
 • Determinarea caracteristicilor acustice ale materialelor. Analiza acustică și identificarea surselor de zgomot și a modurilor de propagare a acestora.

Simulări numerice

Ariile de activitate din acest domeniu sunt:

 • analiza cu elemente finite, modelarea și simularea comportării mecanice a structurilor mecanice fabricate din materiale izotrope sau anizotrope;
 • modelarea, simularea și optimizarea structurilor mecanice fabricate din materiale avansate (materiale compozite, compozite sandwich, compozite hibride) armate cu diferite tipuri de fibre;
 • simulări numerice ale fenomenelor de curgere.

Termodinamică și fenomene de curgere

În cadrul acestui domeniu de cercetare se desfășoară următoarele activități de cercetare:

 • testarea schimbătoarelor de căldură cu țevi de căldură;
 • măsurarea proprietăților termice ale fluidelor (conductivitate termică, căldură specifică, difuzivitate termică, rezistivitate termică); măsurarea vâscozității dinamice (ASTM D2196);
 • măsurarea proprietăților tribologice ale lubrifiantului fluid (ASTM D 2670);
 • măsurarea conductivității termice ale materialelor conform ASTM C177;
 • studierea turbinelor eoliene mici și a structurilor mecanice prin utilizarea a două tuneluri eoliene de turație redusă și a unui jet liber cu suflante;
 • studiul aerodinamicii vehiculelor rutiere (modele scară 1: 5) în conformitate cu cerințele SAE;
 • studiul profilurilor de aer pentru fluxurile incompresibile.