Proiecte

 
Proiecte de cercetare în derulare

 

• PN-III-P2-2.1-PED-2019-2148, Modele inovative de viori comparabile acustic și estetic cu viorile de patrimoniu - MINOVIS, contract nr. 568PED/2020, perioada 23.10.2020 – 23.10.2022, finanțator UEFISCDI, director:  Conf. dr. ing. Mariana Domnica Stanciu
Pagină web: http://minovis.unitbv.ro/

 

Proiecte de cercetare finalizate

 

Granturi de cercetare câștigate în competiții naționale/ internaționale

• PN-III-P2-2.1-PED-2019-2148, Modele inovative de viori comparabile acustic și estetic cu viorile de patrimoniu - MINOVIS, contract nr. 568PED/2020, perioada 23.10.2020 – 23.10.2022, finantator UEFISCDI, director:Conf. dr. ing. Mariana Domnica Stanciu

• Proiect PN-III-P2-2.1-BG 85/2016, Soluții integrative de creștere a performanței economice prin optimizarea proprietăților rigido-elastice și stabilității structurale a chitarelor de fabricație românească - SINOPTIC; Perioada: 2016-2018; finantator: UEFISCDI , dir. contract: Stanciu Mariana Domnica.

• Proiect PN-III – PT-PCCA 2013-4-0656, Nr. contract: 59/2014, Monitorizarea integrității structurale și autorepararea palelor de turbine eoliene și a altor structuri din compozite inteligente (STHEMOWTB), Perioada: 2014 – 2017, Finantator: UEFISCDI, (INCDFT Iasi – coordonator, Universitatea Transilvania din Brasov – Partener - director proiect Prof. unv. dr. ing. Curtu Ioan (2014-2016), șef lucr. dr. ing. Stanciu M.D. pentru anul 2017).

• C5-325427-2013, Entrepreneurship Development through Learning-By-Doing International Experience LEARN-DO, 2013-2015, DG Enterprise CIP; Lache Simona.

• FP7/212998, Performance Indicators for Health, Comfort and Safety of the Indoor Environment, 2009-2011, Comisia Europeană, responsabil partener Prof. dr. ing. Sandu Veneția.

• Proiect PNII-IDEI 2011-2016, nr. 122/ 5.10.2011, Aplicarea nanofluidelor la tuburile termice în vederea îmbunătățirii performanțelor de răcire; finantator: UEFISCDI, Perioada: 2011 - 2016, director de proiect: Gabriela Huminic.

• Proiect de cercetare exploratorie PN-II-PCE, Program IDEI, cod ID_733/2008, nr. 601 / 19.01.2009, Cercetări privind comportarea mecanică a unor structuri compozite şi nano-compozite hibride ranforsate cu particule, ţțesături și materiale reciclate în condiții agresive de mediu; finantator: UEFISCDI, Perioada: 2009-2011, director: Cerbu Camelia.

• Proiect PNII – IDEI, nr. contract 758/2008, Optimizarea funcțională a structurilor aerodinamice; Finantator: UEFISCDI, 2009- 2011, director de proiect: Angel Huminic.

• POS-DRU/22/2.1/G/40291, Facilitarea inserției pe piața muncii a studenților cu program de studiu în inginerie mecanică, 2010-2012, finanțator Fondul Social European, Conf. dr. ing. Costiuc Liviu.

• Contract INOVARE nr. 218/2008, Dezvoltarea de sisteme radiante de incalzire din materiale compozite avansate in scopul cresterii eficientei energetice a constructiilor/locuintelor – acronim SISCOMP, perioada 2008-2011, finanțator: MCT, responsabil UNITBV: Teodorescu-Draghicescu Horatiu.

•Contract INOVARE nr. 267/2008, Masina multifunctionala pentru sortarea si maruntirea deseurilor polimerice compozite si realizarea unei fractii de reciclat de inalta calitate, destinata reutilizarii in procesul de fabricatie – acronim MARECICLA, perioada: 2008-2011, finanțator: MCT, responsabil UNITBV: Teodorescu-Draghicescu Horatiu.

Proiecte/ contracte cu terți (cu mediul economic)

• Contract subsecvent nr. I la contractul de cercetare științifică Nr. 1105/01.02.2019, Titlu contract subsecvent : Optimizarea topologica a recipientului de presiuni si temperaturi inalte aflat in componenta pompei de caldura de 20 kW ThermoLift, Finanțator: SC Advanced Mechatronik Technologies SRL, Responsabil contract: Conf. Dr. ing. Marian Nicolae Velea.

• Contract subsecvent nr. II la contractul de cercetare științifică Nr. 1105/01.02.2019, Titlu contract subsecvent : Reducerea tensiunilor mecanice ale recipientului de presiuni si temperaturi înalte aflat in componenta pompei de caldura de 20 kW ThermoLift, Finanțator: SC Advanced Mechatronik Technologies SRL, Director contract: Conf. Dr. ing. Marian Nicolae Velea.

•Contractul de cercetare științifică nr. 3052/ 22.03.2019, Analiza comparativă a două tipuri de adezivi cu metode optice modern, perioada: 01.06.2019-30.09.2019, finanțator: SC Kronospan Romania SRL, responsabil: Prof. dr. ing. Ioan Száva.

• Contract 8771/12.07.2018, Calcul sistem de refrigerare, perioada: 2018, finanțator: TATA TECHNOLOGIES SRL, responsabil: Costiuc Liviu.

• Contractul de cercetare științifică nr. 10255/01.09.2017, Studiul comportarii adezivilor cu metode optice moderne, perioada: 01.09.2017-31.05.2018, finanțator: SC Kronospan Romania SRL, responsabil: Prof.dr.ing. Ioan Száva.

• Contract 11441/23.09.2014, Activități de cercetare în vederea determinării parametrilor de lucru pentru măturile taler ale automăturătoarelor, 2014, finanțator: Ingenieurbüro GmbH, Germania (Peter KUCHAR), director: Prof.dr.ing. Ioan Călin Roșca.

• Contract 113354/28.11.2014, Contract subsecvent la contractul de cercetare științifică nr. 108453/16.12.2013, Teste de vibrații în vederea identificării comportamentului sistemului de susținere a culbutorului în regim vibrator, 2014, finanțator: Schaeffler România, director: Prof.dr.ing. Ioan Călin Roșca.

• Contract nr. 14533/ 05.11.2015, Îmbunătățirea capacității de udarea a unui fluid termic, finanțator: Insitut fur Solartechnik SPF, Switzerland, 2015, director de proiect: Prof.dr.ing. Angel Huminic.

• Contract nr. 13050/17.10.2016, Determinarea caracteristicilor funcționale pentru ventilatoarele eoliene Smoky, finanțator: SC ENERCO BV, 2016, director de proiect: Prof.dr.ing. Angel Huminic.

• Contract INAR-nr.4/29.05.2014, Comanda 131/IC, Măsurarea performanței unui motor D 243 alimentat cu GPL, 2014, finanțator SC Agrocert Utilaje SRL, responsabil partener, Prof. dr. ing. Sandu Veneția.

• Contract nr. 7862/15.06.2010, Determinarea experimentală a caracteristicilor funcţionale ale turbinelor de vânt Windy 1 şi Windy 2, finanțator: COTA PFA, 2010, director de proiect: Prof.dr.ing. Angel Huminic.

• Contract nr. 117787/ 01.11.2015, Identificarea rigidității și amortizării sistemului mecano-hidraulic VCT cu OCV integrat, perioada: 01.11.2015 - 01.11.2016, finanțator: Schaeffler România SRL, responsabil UNITBV: Guiman Maria Violeta.

• Contract nr. 117722/ 01.11.2015, Simularea proceselor de curgere în sistemul reverse spring HLA, perioada: 01.11.2015 - 01.11.2016, finanțator: Schaeffler România SR, responsabil UNITBV: Guiman Maria Violeta.

 

DSC 9907