Proiecte

Analiză stochastică și estimare cu parametru în sisteme cu memorie

Grant PNII-ID-PCCE-2011-2-0015 / No. 3702/7.05.2012 - Grant național- parteneriat
Perioada: 2012-2015

Coordonator: pentru Universitatea Transilvania: Prof. Dr. Mihai Pascu

Coordonatorul întregului proiect a fost Academia de Ștudii Economice București

Membrii proiectului: Drd. Nadia Stoian, Drd. Oana Răchieru

Obiectivul programului de cercetare a constat în analiză Gausiană, a aplicaților acesteia și a interacțiunii cu alte ramuri ale matematicii (statistică, teoria wavelet sau analiza numerică).

În cadrul proiectului s-au dezvoltat metode analitice noi ale calculului stochastic, care au aplicații în domenii cum ar fi: statistica proceselor stochastice, matematică financiară, aspecte practice ale traficului pe internet, științe medicale sau piețe financiare. Cadrul de bază l-a constituit calculul stochastic în raport cu mișcarea Browniană standard și mai general în raport cu semi-martingale.


Cosmology and Astrophysics Network for Theoretical Advances and Training Actions (CANTATA)

Project COST CA15117 - Proiect internațional
Perioada: 04.08.2016-04.07.2020. (România a devenit membră în 2017)

Coordonator pentru România: Universitatea Transilvania din Brașov. Manageri al proiectului pentru România: Conf. Dr. Nicoleta Voicu și Dr. Cristinel Stoica – Institutul de Fizică Nucleară “Horia Hulubei” București

Membrii proiectului: Prof. Dr. Gheorghe Munteanu, Asist. Dr. Elena Popovici, Drd. Alexandru Ionescu, Drd. Anna-Maria Friedl

“CANTATA” este un proiect internațional care adună împreună o echipă de experți din Europa, în fizica gravitației și în cosmologie cu scopul investigării extensiei teoriei lui Einstein privind Relativitatea Generală. Programul include studiul unor aspecte complementare din fizica teoretică, cosmologie și astrofizică.