Domenii de cercetare

Modelare matematică
1. Geometrie

Aria de cercetare include spațiile Lagrange și Finsler, teorii gauge, teoria relativității și aplicații în fizică. Grupul de cercetare este conectat cu alte centre universitare din țară și de peste hotare. Câteva conferințe importante de specialitate în acest domeniu au fost organizate în trecut în Brașov. Un grant național au fost finalizat în acest domeniu.

2. Analiză matematică, aproximare și optimizare

În cadrul acestul domeniu extins menționăm următoarele direcții: aproximarea funcțiilor prin operatori liniari și pozitivi și metode cantitative, teoreme de punct fix în spații metrice și generalizări, inegalități matematice în diverse spații, matematică aplicată în diverse domenii practice. Există posibilitatea de specializare prin doctorat în cadrul centrului nostru. A fost încheiat un grant național în acest domeniu.

3. Sisteme dinamice, mecanică și funcții analitice

Un obiectiv major al acestui domeniu îl reprezintă modelarea matematică folosind ecuațiile diferențiale și cu derivate parțiale. Ecuațiile de evoluție și sistemele dinamice sunt de asemenea instrumente importante. Aplicații practice sunt studiate în special în mecanica fluidelor și medii microporoase. O altă direcție este reprezentată de teoria geometrică a funcțiilor complexe, un domeniu de cercetare de tradiție în facultatea noastră.

4. Probabilități și statistică matematică

Această direcție este axată pe probleme cum ar fi procesele stochastice, fiabilitatea sistemelor, mișcare Browniană sau analiză statistică. Și această direcție beneficiază de posibilitate de doctorat în centrul nostru. Au fost realizate mai multe granturi de cercetare în ultimii ani în acest domeniu.


Algoritmi și Software

În acest domeniu sunt grupate toate direcțiile de cercetare care dezvoltă aspecte teoretice și practice ale Informaticii. Între direcțiile teoretice menționăm analiza numerică, teoria grafurilor, optimizarea combinatorică. Ca preocupări de bază ale științei calculatoarelor aflate în aria de interes sunt teoria algoritmilor și simulare, programare paralelă, aplicații C#, aplicații Net, aplicații Oracle, aplicații Java, tehnologie Web technology, Machine learning, Data mining, tehnologia comunicațiilor mobile și arhitectură fat client. Ca aplicații în direcții interdisciplinare menționăm teoria codurilor, geometrie computațională, statistică aplicată, procesarea imaginilor. În acest domeniu există de asemenea specializare prin doctorat în centrul nostru.

DSC 5096