Domenii de cercetare

Modelare matematică
1. Geometrie
2. Analiză matematică, aproximare și optimizare
3. Sisteme dinamice, mecanică și funcții analitice
4. Probabilități și statistică matematică
Algoritmi și Software

Infrastructură

În Institutul Universității, centrul deține un oficiu în cadrul Laberatorului L6. Aici se pot desfășura activități de seminar, laborator și practică. Avem acces la o sală dotată cu calculatoare, multimedia și soft-uri necesare desfășurării activității.

Membrii centrului de cercetare beneficiază de acces on-line la baza de date Annelis-plus și la softurile performante de la Institutul Universității.

Rezultatele cercetării

Activitatea de cercetare a centrului de Modelare Matematică și Produse Software se concretizează în articole științifice și monografii, publicate în prestigioase jurnale și edituri, în participarea la conferințe specializate, în realizarea unor granturi de cercetare și a altor contracte cu parteneri externi.

Proiecte

Analiză stochastică și estimare cu parametru în sisteme cu memorie

Grant PNII-ID-PCCE-2011-2-0015 / No. 3702/7.05.2012 - Grant național- parteneriat
Perioada: 2012-2015

Cosmology and Astrophysics Network for Theoretical Advances and Training Actions (CANTATA)

Project COST CA15117 - Proiect internațional
Perioada: 04.08.2016-04.07.2020. (România a devenit membră în 2017)

Echipa

Echipa

Profesori colaboratori:

  • Prof. dr.     Eleonor CIUREA CV
  • Prof. dr.     Daniela MARINESCU
  • Prof. dr.     Gheorghe MUNTEANU
  • Prof. dr.     Gabriel ORMAN
  • Prof.  dr.    Ernest SCHEIBER
  • Conf. dr.     Paul IACOB
  • Lect. dr. Claudia CARSTEA