Proiecte

1. Proiectul LIMESYS - Development of new LIght Mechatronic SYStems based on dynamics and control optimisation

Proiectul a fost finanțat de Comisia Europeană între anii 2004-2008, Director de proiect: Prof. dr. ing. Deaconescu Tudor.
Descrierea proiectului: Obiectivul proiectului a constat în dezvoltarea unor sisteme mecatronice inovative, uşoare, cu o dinamică îmbunătǎțitǎ.
    • Au fost concepute şi studiate sisteme noi de acționare, bazate pe muşchi pneumatici.
    • O consecință a acestui Contract a fost şi înființarea Centrului de cercetare în domeniul acționǎrilor şi automatizǎrilor FESTO.

 

foto 7

 


Membrii proiectului: Prof. dr. ing. Deaconescu Tudor, Prof. dr. ing. Deaconescu Andrea, Prof. dr. ing. Calefariu Gavrilă, Conf. dr. ing. Chivu Catrina, Şef lucr.  dr. ing. Chivu Cătălin, Conf. dr. ing. Pisarciuc Cristian.

 

2. Cercetări privind performanțele muşchilor pneumatici folosiți la acționarea prehensoarelor roboților non-antropomorfici

Contract CNCSIS tip A nr. 4GR/28.05.2007, cod 1054/2007 – Director de proiect: Prof. dr. ing. Deaconescu T.

Descrierea proiectului: Proiectul a fost finanțat de CNCSIS în anul 2007 şi a constat în dezvoltarea unui sistem de prehensiune non-antropomorfic acționat cu muşchi pneumatici. Tema propusă a vizat şi proiectarea unui nou sistem prehensor non-antropomorfic acționat fluidic cu ajutorul muşchilor pneumatici, cu o largă plajă de aplicabilitate industrială.

foto 8Membrii proiectului: Prof. dr. ing. Deaconescu Tudor, Prof. dr. ing. Deaconescu Andrea, Conf. dr. ing. Chivu Catrina, Şef lucr.  dr. ing. Chivu Cătălin.


3. Dezvoltarea de module de rotatie şi de translație destinate roboților de reabilitare, acționate de muşchi pneumatici.

Contract CNCSIS tip IDEI, PN-II-ID-PCE-2007-1, ID_184, Coordonator de proiect: Prof. Andrea Deaconescu
Descrierea proiectului: Proiectul a fost finanțat de CNCSIS în perioada 2007-2010 şi a constat în proiectarea, realizarea şi testarea unor module de rotație (articulații umăr, cot, mână) şi de translație, utilizabile în construcția roboților de reabilitare. Brațul unor asemenea roboți este amplasabil pe un scaun cu rotile sau la locul de muncă.

Noutatea produselor constă în modul lor de acționare, bazat pe muşchi pneumatici.

foto 9

Membrii proiectului: Prof. dr. ing. Deaconescu Andrea, Prof. dr. ing. Deaconescu Tudor, Şef lucr. dr. ing. Ichim Izabella, Şef lucr. dr. ing. Limbaşan Georgiana


4.  Echipament izokinetic acționat cu muşchi pneumatici, destinat recuperării bolnavilor cu afecțiuni posttraumatice ale articulațiilor portante.

Titlul: Contract CNCSIS tip IDEI, PN-II-ID-PCE-2008-2, ID_764- Director de proiect: Prof. dr. ing. Deaconescu Tudor

Proiectul a fost finanțat de CNCSIS în perioada 2008-2010 şi a avut drept scop proiectarea, realizarea şi testarea unui echipament izokinetic destinat efectuării mişcărilor continue pasive de reabilitare a articulațiilor portante  ale membrului inferior (şold, genunchi, gleznă). Acționarea echipamentului este făcută cu ajutorul muşchilor pneumatici, fapt ce conferă caracterul de noutate absolută a solutiei propuse.

foto 10

Membrii proiectului: Prof. dr. ing. Deaconescu Andrea, Prof. dr. ing. Deaconescu Tudor, Şef lucr. dr. ing. Ichim Izabella, Şef lucr. dr. ing. Limbaşan Georgiana

 

5. Cercetări teoretice și aplicative privind dimensionarea, configurarea și simularea sistemelor flexibile de fabricație pentru prelucrarea arborilor circulari

Proiect PN-II-ID-PCE-2008-2, perioada 2009-2011, Director de proiect: Prof.dr.ing. Adriana Florescu (Fota).
Descrierea proiectului: Cercetările întreprinse în proiectul științific de cercetare au fost direcționate spre studierea sistemelor flexibile de fabricație în vederea cunoașterii comportării și performanțelor lor cât mai bine, și pe cât posibil, încă dinaintea realizării lor fizice, precum și spre stabilirea pe baze științifice a modelelor de dimensionare, configurare și simulare a sistemelor flexibile de fabricație, cu aplicare concretă în domeniul arborilor circulari.
În baza acestor modele a fost proiectat și realizat sistemul modularizat de simulare a fabricației pieselor cilindrice – SFF.
A fost dezvoltat pachetul software original cu aplicabilitate in proiectarea și conducerea sistemelor flexibile de fabricație - Pachetul software pentru aplicații de simulare: simularea dinamică a unui sistem flexibil de fabricație – Sim SFF; controlul și configurarea fluxului tehnologic – programul CCSF-v1; software-ul de aplicatie MCIPPC-v1 -Monitorizarea, controlul şi intervenția prelucrării pieselor cilindrice.

Cercetările întreprinse în proiectul științific de cercetare au fost direcționate spre studierea sistemelor flexibile de fabricație în vederea cunoașterii comportării și performanțelor lor cât mai bine, și pe cât posibil, încă dinaintea realizării lor fizice, precum și spre stabilirea pe baze științifice a modelelor de dimensionare, configurare și simulare a sistemelor flexibile de fabricație, cu aplicare concretă în domeniul arborilor circulari.

foto 11

Membrii proiectului: Prof. dr. ing. Florescu (Fota) Adriana, Prof. dr. ing. Calefariu Gavrilă, Prof. dr. ing. Buzatu Constantin, Șef lucr. dr. ing. Găvruș Cristina, Șef lucr. dr. ing. Barbu Magdalena, Cercetător științific dr. ing. Barabaș Sorin-Adrian.


6. Comanda şi acționarea pneumatică a sistemelor de producție

Contract nr. 7790/2012 încheiat cu firma FESTO – Coordonator proiect Prof. dr. ing. Deaconescu Tudor

Descrierea proiectului: Contractul a avut drept scop elaborarea şi prezentarea unor soluţii moderne de acţionare şi automatizare bazate pe utilizarea sistemelor logice pneumatice. A fost realizată o sinteză a circuitelor logice secvențiale pneumatice cu ajutorul modulelor logice de secvență şi s-au proiectat cicluri secvențiale pe o singură linie şi pe n linii paralele.

Membrii proiectului: Prof. dr. ing. Deaconescu Tudor, Conf. dr. ing. Ionescu Mihai