Domenii de cercetare

Centrul de cercetare C05B- Inginerie Economică şi Sisteme de Producție desfăşoară activități de cercetare fundamentală şi aplicativă, consultanță şi asistență tehnico-ştiintifică, instruire, formare continuă şi expertiză în domeniile Inginerie industrială și Inginerie şi management .

1. Inginerie Industrială

În cadrul acestui domeniu se desfașoară cercetări în domeniul maşinilor-unelte, echipamentelor şi tehnologiilor neconvenționale, cercetări în domeniul acționărilor fluidice. Cercetarea aplicativă pentru implementarea de mașini-unelte, echipamente și tehnologii neconvenționale, în industrie, precum și dezvoltarea de soluții inovative în fabricație se realizează prin tehnici de Reverse Engineering, Prototype Production și testarea sistemelor fluidice pe mașini-unelte, echipamente și standuri dotate cu aparatură şi software-uri de ultimă generație.

Principalele arii de cercetare sunt: studii, proiectări şi optimizări de maşini-unelte și sisteme avansate de fabricație, proiectare asistată CAD / CAM, programare CNC, realizarea de prototipuri, testări asupra maşinilor-unelte privind calitatea şi fiabilitatea acestora prin folosirea proiectării robuste, sisteme de automatizări industriale şi roboti industriali.

2. Inginerie și Management

În cadrul acestui domeniu de cercetare se desfășoară studii interdisciplinare inovative – inginerești, manageriale și economice în vederea implementarii sistemelor integrate de management și activități de cercetare științifică privind modelarea, simularea, optimizarea și conducerea proceselor tehnologice industriale și a sistemelor avansate de producție.

Principalele arii de activitate din cadrul acestui domeniu sunt: proiectarea şi managementul sistemelor de producție, analiza tehnico-economică asistată a produselor, proceselor și sistemelor industriale de producție, consultanță în domeniul managementului proiectelor, managementului investițiilor industriale, identificarea și alocarea surselor de finanțare în afacerile industriale, cercetări de marketing și prognoze economice.