Infrastructură

 • Penetro-Logger - Acest instrument este utilizat pentru măsurarea și colectarea rezistenței la penetrare în solurile forestiere, incluzând și un sistem GPS
 • Phantom 3 Advanced UAV - Este vorba despre un vehicul aerian folosit pentru modelarea terenului, fotografiere aeriană și aplicații fotogrammetrice din domeniul exploatărilor forestiere.
 • GPS receivers, model Garmin 60 STC - Cinci dispositive GPS Garmin 60 STC GPS utilizațe în studiile de evaluare a performanței umane și alte aplicații care necesită colectarea locațiilor/pozițiilor GPS
 • Polar V800 heart-rate loggers - Patru dispozitive capabile de a măsura/monitoriza ritmul cardiac în aplicațiile privitoare la performanța umană din domeniul forestier
 • Instrument multifuncțional Extech - Instrument folosit pentru colectarea datelor aferente mediului de muncă
 • Sonometru Extech - Un instrument folosit în aplicațiile ergonomice pentru măsurătorile presiunii sunetului și nivelului de zgomot din mediul de muncă
 • Clupe forestiere, dendrometre forestiere - Instrumente folosite în măsurarea mărimii arborilor pentru studiile de exploatări forestiere
 • Stație totală Leica TCR - Instrument folosit în colectarea cu acuratețe a informațiilor topografice caracteristice aplicațiilor ingineriei forestiere
 • GPS Leica GeoSysyems - Un instrument folosit pentru colectarea informațiilor GPS din domeniul aplicațiilor ingineriei forestiere
 • Benkelmann Beam - Un instrument folosit pentru determinarea capacității de încărcare a drumurilor forestiere
 • Echipament de laborator pentru construcția drumurilor forestiere - Colecție de instrumente și dispozitive necesare analizei proprietăților materialelor folosite la construcția drumurilor forestiere
 • ARBOTOM Tomograph - Echipament constituit din instrumente si produse software utilizate în detectarea și măsurarea anomaliilor lemnului din interiorul arborilor folosind tehnici nedistructive
 • Rezistograf IML RESIF500 - S - Echipament constituit din instrumente și produse software utilizate pentru evaluarea calității lemnului și a produselor mecanice ale acestuia folosind tehnici nedistructive
 • Etuvă Memmert UFB 400 - Instrument folosit pentru măsurarea masei uscate a lemnului
 • Vertex Laser Technology - Instrument folosit pentru măsurarea înălțimii arborilor
 • Criterion - Echipament constituit din instrumente si produse software utilizate pentru măsurarea diferitelor caracteristici ale arborilor (de ex. diametre la diferite înălțimi pe fus)
 • FieldMap - Echipament constituit din instrumente si produse software utilizat în operațiile de poziționare și înregistrare a diferitelor elemente din aplicațiile forestiere
 • WinDendro - Echipament constituit din instrumente si produse software utilizat în măsurarea și caracterizarea inelelor anuale folosit cu precădere în aplicațiile din domeniul dendrocronologiei și dendroclimatologiei
 • Microtoame - Echipamente constituite din instrumente si produse software utilizate în măsurătorile caracteristicilor anatomice ale lemnului
 • IRGA EGM 5 - Echipament constituit din instrumente si produse software utilizat în măsurarea conținutului de dioxid de carbon din sol
 • Stații totale - Instrumente folosite în măsurătorile terestre și cadastrale
 • Echipamente GNNS în simplă și dublă frecvență - Instrumente folosite în măsurătorile terestre și cadastrale
 • Teodolite electronice - Instrumente folosite în măsurătorile terestre și cadastrale
 • Tahimetre optice - Instrumente folosite în măsurătorile terestre și cadastrale
 • Teodolite optice - Levelling, longitudinal and transversal profiles
 • Lasermetre - Instrumente pentru măsurarea distanțelor
 • Planimetre electronice și polare - Instrumente pentru măsurarea suprafețelor
 • Leica Geo Office software - Echipamente software utilizate în procesarea datelor obținute de la stațiile totale
 • Erdas Imagine Software și ENVI Software - Echipamente software utilizate în procesarea hărților satelitare (imagini clasificate, hărți LST, hărți NDVI)
 • LPS software - Echipamente software utilizate în procesarea imaginilor aeriene digitale
 • Stereoscoape - Dispozitive utilizate în interpretarea și analiza fotogrammelor.
 • Aeroproiector Multiplex - Dispozitiv folosit în exploatarea modelului stereoscopic.
 • Stereoplanigrafuri - Dispozitiv folosit în interpretarea și analiza fotogrammelor
 • Stații grafice - Dispozitive folosite în interpretarea și analiza fotogramelor, precum și în realizarea modelului digital al terenului