Domenii de cercetare

În cadrul centrului de cercetare Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre sunt integrate 6 domenii de cercetare principale:

 • sisteme de exploatări și lucrări forestiere
 • infrastructura de transport în cadrul lucrărilor forestiere
 • servicii și produse forestiere lemnoase și nelemnoase
 • dinamica și managementul arborilor și arboretelor
 • geodezie, geomatică și teledetecție
 • hidrologie forestieră și corectarea torenților

În cadrul domeniului de cercetare Sisteme de exploatări și lucrări forestiere, principalele arii de activitate sunt:

 1. ingineria sistemelor de exploatări forestiere prin care se studiază analiza, ingineria și designul lucrărilor de exploatări forestiere,
 2. managementul operațiilor de exploatare forestieră, unde este pus accent pe partea economică a acestor activități,
 3. ergonomia exploatărilor forestiere în care se analizează cu precădere performanțele umane, precum și interacțiunea om-mașină/ om-instrumente în cadrul activităților de exploatări forestiere,
 4. securitatea muncii și aspectele legislative din domeniul forestier, subdomeniu în care sunt vizate studiile de cost și timp, securitatea muncii, aspectele sociale și legislative asociate activităților de exploatări forestiere,
 5. aspectele ecologice aferente activităților de exploatări forestiere, aspecte ce privesc impactul ecologic al acestor activități.

Principalele arii de activitate din cadrul domeniului Infrastructura de transport în cadrul lucrărilor forestiere sunt:

 1. ingineria drumurilor forestiere, arie ce cuprinde proiectarea drumurilor forestiere, precum și construcția, mentenanța și reabilitarea acestora,
 2. ingineria sistemelor de transport forestier, unde sunt analizate dezvoltarea rețelei de drumuri forestiere, precum și diferitele sisteme de transport forestier.

În cel de-al treilea domeniu (Serviciile și produsele forestiere lemnoase și nelemnoase) amintim ca și arii principale:

 1. serviciile ecosistemice forestiere, în care sunt analizate principalele servicii și sisteme forestiere,
 2. sortarea și măsurarea lemnului, subdomeniu în care se studiază diferitele metode de sortare și măsurare a lemnului,
 3. producerea de biomasa și biocombustibili prin culturi de energie cu cicluri scurte,
 4. valorificarea superioară a produselor forestiere nelemnoase (fructe de pădure, ciuperci și plante medicinale), precum și a resurselor forestiere rare și valoroase (lemnul de rezonanță).

În cadrul domeniului Dinamica și managementul arborilor și arboretelor, amintim ca și principale subdomenii:

 1. Managementul și inventarierea forestieră, subdomeniu în care se cercetează diferitele sisteme de management forestier, precum și analiza și proiectarea acestora,
 2. dendrocronologia și creșterea arborilor, subdomeniu ce cuprinde ca și arii de cercetare răspunsul arborilor și arboretelor la schimbările climatice, la diferitele sisteme silviculturale, precum și studierea dinamicii și istoriei arborilor și arboretelor,
 3. analiza, modelarea și ingineria ecosistemelor forestiere prin care se studiază creșterea, dinamica și reziliența arborilor și arboretelor,
 4. evaluarea gradului de sănătate și stabilitate al pădurilor.

Ca și un domeniu distinct avem Geodezia, geomatica și Teledetecția, domeniu ce cuprinde următoarele arii de activitate:

 1. teledetecția în detectarea schimbărilor ambientale, ramură ce studiază evaluarea și monitorizarea mediului, dar și a diferiților indici de vegetație,
 2. evaluarea modificărilor categoriilor de teren și a schimbărilor acestora utilizând imagini satelitare,
 3. detectarea, evaluarea și monitorizarea incendiilor forestiere cu ajutorul datelor satelitare,
 4. evaluarea și monitorizarea activităților de împădurire și defrișare
 5. aplicații ale GIS și GPS în domeniul forestier.

Ultimul domeniu caracteristic centrului nostru este reprezentat de Hidrologia forestieră și corectarea torenților, domeniu ce acoperă

 1. Hidrologia forestieră în care se studiază evaluarea dinamicii hidrologiei forestiere, precum și
 2. Managementul bazinelor hidrografice prin care cercetează proiectarea și implementarea unui sistem de protecție/prevenție în cadrul corectării torenților din bazinele hidrografice torențiale.