Domenii de cercetare

În cadrul centrului de cercetare Exploatări Forestiere, Amenajarea Pădurilor și Măsurători Terestre sunt integrate 6 domenii de cercetare principale:

 • sisteme de exploatări și lucrări forestiere
 • infrastructura de transport în cadrul lucrărilor forestiere
 • servicii și produse forestiere lemnoase și nelemnoase
 • dinamica și managementul arborilor și arboretelor
 • geodezie, geomatică și teledetecție
 • hidrologie forestieră și corectarea torenților

Infrastructură

 • Penetro-Logger
 • Phantom 3 Advanced UAV
 • GPS receivers, model Garmin 60 STC
 • Polar V800 heart-rate loggers
 • Instrument multifuncțional Extech
 • Sonometru Extech
 • Clupe forestiere, dendrometre forestiere
 • Stație totală Leica TCR
 • GPS Leica GeoSysyems
 • Benkelmann Beam
 • Echipament de laborator pentru construcția drumurilor forestiere
 • ARBOTOM Tomograph
 • Rezistograf IML RESIF500 - S
 • Etuvă Memmert UFB 400
 • Vertex Laser Technology
 • Criterion
 • FieldMap
 • WinDendro
 • Microtoame
 • IRGA EGM 5
 • Stații totale
 • Echipamente GNNS în simplă și dublă frecvență
 • Teodolite electronice
 • Tahimetre optice
 • Teodolite optice
 • Lasermetre
 • Planimetre electronice și polare
 • Leica Geo Office software
 • Erdas Imagine Software și ENVI Software
 • LPS software
 • Stereoscoape
 • Aeroproiector Multiplex
 • Stereoplanigrafuri
 • Stații grafice

Proiecte