Domenii de cercetare

Finanțe și analiza economico-financiară

Studii de creștere a rentabilității și de îmbunătățire a gestiunii economico-financiare a firmelor; Creșterea sustenabilă a valorii firmei; Eficiența cheltuielilor publice; Ciclicitatea politicii fiscale; Eficiența proiectelor de investiții publice; Creșterea eficienței activității firmelor.

Contabilitate

Racordarea la standardele europene de contabilitate și performanța înregistrărilor contabile

Marketing și cercetări de marketing

Cercetări de marketing cantitative: colectare de date, analiză și interpretare a datelor primare; cercetări de marketing calitative: focus-grupuri, brainstorming, interviuri în profunzime; programe de marketing; coordonarea de campanii promoționale pentru produse, servicii și idei

Statistică și econometrie

Dezvoltarea unor modele statistice și econometrice avansate aplicabile analizei fenomenelor economice

Management

Analiza mediului concurențial al afacerilor, micro și macro-analiza organizațiilor (SWOT și PEST), planuri de afaceri și planuri de fezabilitate, studierea oportunităților de afaceri (idei de business și inovații ce pot fi aduse pe piață).

Informatică economică

Studierea tehnologiilor curente și emergente în știința computerelor în scopul aplicării acestora în domeniul economic, combinarea studiului aspectelor teoretice fundamentale cu abordarea practică necesară sferei economice

Integrare economică europeană și afaceri internaționale

Studii privind modul de implementare a politicilor economice europene, adoptarea monedei euro de către România și cooperarea economică și politică a României la nivel european și internațional

DSC 1576