Domenii de cercetare

Finanțe și analiza economico-financiară

Studii de creștere a rentabilității și de îmbunătățire a gestiunii economico-financiare a firmelor; Creșterea sustenabilă a valorii firmei; Eficiența cheltuielilor publice; Ciclicitatea politicii fiscale; Eficiența proiectelor de investiții publice; Creșterea eficienței activității firmelor.

Contabilitate

Racordarea la standardele europene de contabilitate și performanța înregistrărilor contabile

Marketing și cercetări de marketing

Cercetări de marketing cantitative: colectare de date, analiză și interpretare a datelor primare; cercetări de marketing calitative: focus-grupuri, brainstorming, interviuri în profunzime; programe de marketing; coordonarea de campanii promoționale pentru produse, servicii și idei

Statistică și econometrie

Dezvoltarea unor modele statistice și econometrice avansate aplicabile analizei fenomenelor economice

Management

Analiza mediului concurențial al afacerilor, micro și macro-analiza organizațiilor (SWOT și PEST), planuri de afaceri și planuri de fezabilitate, studierea oportunităților de afaceri (idei de business și inovații ce pot fi aduse pe piață).

Informatică economică

Studierea tehnologiilor curente și emergente în știința computerelor în scopul aplicării acestora în domeniul economic, combinarea studiului aspectelor teoretice fundamentale cu abordarea practică necesară sferei economice

Integrare economică europeană și afaceri internaționale

Studii privind modul de implementare a politicilor economice europene, adoptarea monedei euro de către România și cooperarea economică și politică a României la nivel european și internațional

DSC 1576

Infrastructură

Calculatoare dotate cu software-uri specializate în domeniul economic (SPSS, NVIVO și CrystallBall)

Proiecte

1.
Centrul de Excelență Jean Monnet Challenges and Prospects of European Integration in South-Eastern Europe
3. SUPORT UNIVERSITAR PENTRU CALITATE, COMPETITIVITATE ȘI ECHITATE STUDENȚEASCĂ (SUCCES) (Proiect câștigat prin competiția Apel Rose)
4. Subproiect nr. 4: ”Dezvoltarea experimentală a instrumentelor din domeniul realității augmentate la nivelul rețelelor sociale online şi studiul impactului acestora la nivelul utilizatorilor” (AR Media)
5. Modelarea empirică şi dezvoltarea experimentală a instrumentelor asociate tehnologiilor emergente din domeniul rețelelor sociale online proiect din cadrul

Echipa

 • Tache Ileana
 • Răileanu-Szeles Monica
 • Brătucu Gabriel
 • Duguleană Liliana
 • Epuran Gheorghe
 • Constantin Cristinel
 • Ispas Adriana
 • Foriș Tiberiu
 • Constantin Duguleană
 • Dincă Marius
 • Dincă Gheorghița
 • Maican Cătălin
 • Marinescu Nicolae
 • Trifan Adrian
 • Lixăndroiu Radu
 • Tecău Alina
 • Tescașiu Bianca
 • Chițu Ioana