Domenii de cercetare

Domeniile principale de cercetare, conform priorităților PNCDI III sunt : energie, mediu şi schimbări climatice, respectiv eco-nanotehnologii şi materiale avansate.

Infrastructură

Activitatea centrului este susținută de 3 platforme de lucru, după cum urmează:

Produse și servicii cu potențial inovativ

Utilizând platforma Sistem microrețea inteligentă destinată integrării surselor regenerabile (RES) în rețele distribuite, cu platforma de măsură control şi prelucrare a datelor, principalele realizări cu caracter inovativ sunt următoarele :

Colaborări

Electroprecizia Electrical Motors
Steinel Management SRL

Echipa

Coordonator:
 • Conf. Dr. Ing. Cătălin Petrea ION
Membrii permanenți:
 • Prof. dr. ing. Corneliu MARINESCU
 • Prof. dr. ing. Dănuțţ ILEA
 • Prof. dr. ing. Marius GEORGESCU
 • Conf. Dr. Fiz. Nicolae CREȚU
 • Conf. Dr. Fiz. Marius VOLMER
 • Conf. Dr. Fiz. Ioana FIRĂSTRĂU
 • Conf. Dr. Ing. Luminița CLOŢȚEA
 • Conf. Dr. Ing. Ioan ŞERBAN
 • Conf. Dr. Ing. Luminița BAROTE
 • Conf. Dr. Ing. Lia ACIU
 • Șef. lucr. dr. fiz. Attila BOER
 • Șef. lucr. dr. fiz. Sorin ADAM
 • Șef. lucr. dr. Mihail POP
 • Șef. lucr. dr. ing. Marius CĂLIN
 • Șef. lucr. dr. ing. Carmen LUNGOCI
 • Șef. lucr. dr. ing. Septimiu MOTOAŞCĂ
 • Șef. lucr. dr. ing. Dan SOREA
 • Șef. lucr. dr. ing. Laura LELUȚŢIU
 • Șef. lucr. dr. ing. Ciprian NISTOR
 • Șef. lucr. dr. ing. Lucian LUPȘA
 • Asist. Dr. Anca ARMĂŞELU
 • Cercet. III. Dr. Fiz. Adrian BEZERGHEANU
Colaboratori:
 • Prof. dr. ing. Elena HELEREA
 • Conf. Dr. Fiz. Corneliu CIZMAŞ