Domenii de cercetare

Centrul de cercetare Inginerie Economică şi Sisteme de Producție desfăşoară activități de cercetare fundamentală şi aplicativă, consultanță şi asistență tehnico-ştiintifică, instruire, formare continuă şi expertiză în domeniile Inginerie industrială și Inginerie şi management.

Infrastructură

Centrul de cercetare dispune de echipamente moderne şi software-uri specializate, maşini-unelte cu comandă numerică, amplasate în Laboratorul L03 – Tehnologii și Sisteme Avansate de Fabricație :

Produse și servicii cu potențial inovativ

1. Echipament de reabilitare a articulațiilor portante ale membrelor inferioare acționat cu muşchi pneumatici; Deaconescu T., Deaconescu A.
2. Sistem de prehensiune paralel cu două bacuri, asimetric, acționat cu muşchi pneumatici; Deaconescu T., Deaconescu A., Negrea D.

Proiecte

1. Proiectul LIMESYS - Development of new LIght Mechatronic SYStems based on dynamics and control optimisation

2. Cercetări privind performanțele muşchilor pneumatici folosiți la acționarea prehensoarelor roboților non-antropomorfici

3. Dezvoltarea de module de rotație şi de translație destinate roboților de reabilitare, acționate de muşchi pneumatici

4. Echipament izokinetic acționat cu muşchi pneumatici, destinat recuperării bolnavilor cu afecțiuni posttraumatice ale articulațiilor portante

5. Cercetări teoretice și aplicative privind dimensionarea, configurarea și simularea sistemelor flexibile de fabricație pentru prelucrarea arborilor circulari,

6. Comanda şi acționarea pneumatică a sistemelor de producție

Echipa

 1. Prof. dr. ing. Adriana FLORESCU – Coordonator Centrul de cercetare C05B
 2. Conf. dr. ing. ec. Flavius-Aurelian SÂRBU – Director Departament IMI
 3. Dr. ing. Sorin-Adrian BARABAȘ – Cercetător Centrul de cercetare C05B
 4. Prof. dr. ing. Gavrilă CALEFARIU
 5. Prof. dr. ing. Romeo CIOARĂ
 6. Prof. dr. ing. Andrea DEACONESCU
 7. Prof. dr. ing. Cristian PISARCIUC
 8. Conf. dr. ing. Catrina CHIVU
 9. Șef lucr. dr. ing. Cătalin GHEORGHE
 10. Șef lucr. dr. ing. Cătălin CHIVU
 11. Șef lucr. dr. ing. Georgiana LIMBĂȘAN
 12. Șef lucr. dr. ing. Cristina GĂVRUȘ
 13. Șef lucr. dr. ing. Magdalena BARBU