Proiecte

PION Profesorul itinerant, pion al integrării elevilor cu CES în școala de masă. Program de formare exploratorie a profesorilor itineranți.

(Proiectul a fost depus în cadrul competiției UniTBv Granturi pentru echipe interdisciplinare din ianuarie 2018)

Proiectul propus, prin beneficiarii direcți și indirecți implicați, vine în întâmpinarea unei nevoi a comunității brașovene și vizează dezvoltarea (proiectarea, implementarea și evaluarea) unui program de formare exploratorie a profesorilor itineranți, coerent și acordat la politicile de dezvoltare socială națională și europeană, în vederea optimizării integrării elevilor cu CES în școala de masă.

Proiectul PION, prin programul de formare conceput într-o manieră inovativă, îmbinând, practica cu satisfacerea nevoii de învățare individualizată, într-un mediu de învățare și informare complex, în care cursanții dețin controlul asupra propriei învățări (formare exploratorie), oferă un exemplu de bună practică a formării profesorilor, în general, iar a celor itineranți în special.

Membrii proiectului

1. conf. dr. Voinea Mihaela
2. lect. dr. Bota Oana Alina
3. lect. dr. Topala Ioana Roxana
4. lect. dr. Bolborici Ana Maria
5. lect. Dr. Bodi Diana

FOTO 119