Domenii de cercetare

Psihologie
Științe ale educației
Psihopedagogie specială

În cadrul domeniului „Psihologie”, ariile de cercetare sunt următoarele:

 • Reziliență și satisfacție de viață în diferite categorii profesionale și grupe de vârstă
 • Psihologie environmentală – aproprierea spațiului, comportamente pro-environmentale în activitățile de loisir
 • Inteligența emoțională și confruntarea cu stresul în activitatea academică
 • Aspecte psihologice ale învățării academice
 • Personalitate, interese și performanță școlară
 • Personalitate antreprenorială
 • Consiliere școlară și vocațională
 • Determinarea maturității mintale la vârste școlare
 • Basmul românesc în terapia psihologică și în formare
 • Adaptarea și etalonarea pe populație românească a unor teste psihologice
 • Dezvoltarea de instrumente psihometrice de concepție proprie

În cadrul domeniului „Științe ale educației”, ariile de cercetare sunt următoarele:

 • Managementul resurselor umane în educație
 • Mutații profesionale ca urmare a formării de specialiști pentru educația timpurie
 • Redimensionarea profilului de competență a profesorului din perspectiva educației socio-emoționale a copiilor și elevilor
 • Managementul procesului educațional
 • Evaluarea impactului modelelor teoretice de elaborare a curriculumului pentru formarea continuă
 • Aspecte educaționale ale integrării copiilor cu nevoi speciale în școala de masă
 • Formarea profesorilor itineranți

În cadrul domeniului de cercetare „psihopedagogie specială” se studiază problematica integrării copiilor/elevilor cu deficiențe în școala de masă, caracteristicile psihopedagogice ale acestora și modalități de intervenție terapeutică.

Teme de cercetare:

 • Studiul formării continue a profesorilor itineranți
 • Avantajele și limitele integrării copiilor/elevilor cu CES
 • Modalități de intervenție terapeutică

FOTO 126