Domenii de cercetare

Centrul promovează cercetarea-acțiune pentru dezvoltarea indivizilor, organizațiilor și comunităților. Urmărim crearea unui cadru propice pentru realizarea cercetărilor fundamentale și aplicative, prin reunirea teoriei, a practicii și autoreflexivității. Principalele domenii de cercetare sunt:

Infrastructură

Centrul de cercetare Comunicare și Inovare socială dispune de echipamente și software dedicate analizei și interpretării datelor (e.g., SPSS, Mplus, NVivo).

Produse și servicii cu potențial inovativ

Centrul integrează cercetători experimentați și tineri cercetători formați în spiritul „Școlii de Sociologie” de la Brașov. Expertiza echipei ne califică pentru realizarea următoarelor prestații profesionale:

Colaborări

Activitatea centrului se bazează pe buna colaborare cu reprezentanții companiilor, asociaților profesionale și organizațiilor non-guvernamentale din regiunea Centru. De asemenea, membrii centrului sunt implicați în proiectele de dezvoltare comunitară inițiate de structurile administrației publice locale.

Echipa

  • Prof. dr. Carmen Buzea, Coordonator centru
  • Prof. dr. Gabriela Rățulea
  • Conf. dr. Gheorghe Onuț
  • Conf. dr. Florentina Scârneci-Domnișoru
  • Lector dr. Luiza Meseșan-Schmitz
  • Lector dr. Florin Nechita