Printre cele mai importante obiective ale Institutului ICDT se numără colaborarea cu mediul de afaceri, direcționată spre conceperea și dezvoltarea de produse inovative și prototipuri pentru care există cerere de piață. Suntem deschiși spre cultivarea unei relații strânse cu companiile interesate, relație pe care să o materializăm pe termen lung prin diverse tipuri de colaborări în sfera cercetării fundamentale și aplicate, fapt pentru care invităm toți potențialii partenerii să ne contacteze la adresa de email: icdt@unitbv.ro.

 

Pentru IMM-uri

Dezvoltarea colaborării cu IMM-urile este prioritară pentru Universitatea Transilvania din Brașov, având în principal următoarele direcții de acțiune:

Detalii
Incubator tehnologic și de afaceri

Incubatorul Tehnologic şi de Afaceri al Universității Transilvania din Brașov (ITA-UniTBv) promovează inițierea şi dezvoltarea de afaceri inovative, bazate pe tehnologii avansate, pentru a facilita transferul rezultatelor cercetărilor ştiințifice către mediul de afaceri.

Detalii
Inovare și tehnologii avansate

Cooperarea cu întreprinderile în domeniul inovării de produs, a inovării de proces și a inovării organizaționale este o preocupare constantă a comunității academice brașovene.

Detalii

Digital Innovation Hub

  • Servicii DIH
    • Universitatea Transilvania din Brașov, alături de Agenția Metropolitană Brașov, Primăria Municipiului Brașov și Clubul Economic German a inițiat dezvoltarea unui hub digital numit Brașov Digital Innovation Hub (TDIH), în cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare (ICDT) al universității.
  • Tehnologii digitale
    • Utilizarea de tehnologii digitale reprezintă pentru companii principalul canal de realizare a transformării digitale, care asigură nu doar ancorarea în economia digitală globală, dar și intrarea într-o nouă eră a producției, consumului și culturii organizaționale.