Domenii de cercetare

Conceptul de întrepătrundere între electronică, calculatoare și telecomunicații constituie „vectorul” în activitatea și strategia dezvoltării centrului de sisteme electronice integrate. Finalitatea cercetării se materializează în proiectarea de sisteme pe bază de calculator (embedded systems) și inteligență computațională, radiocomunicații și rețele inteligente de comunicații, alături de prelucrare și analiză de imagini, achiziție și procesare de semnale, sisteme integrate pe chip, precum și aplicații de putere pe bază de supercapacitoare.

DSC 5435