Domenii de cercetare

Conceptul de întrepătrundere între electronică, calculatoare și telecomunicații constituie „vectorul” în activitatea și strategia dezvoltării centrului de sisteme electronice integrate. Finalitatea cercetării se materializează în proiectarea de sisteme pe bază de calculator (embedded systems) și inteligență computațională, radiocomunicații și rețele inteligente de comunicații, alături de prelucrare și analiză de imagini, achiziție și procesare de semnale, sisteme integrate pe chip, precum și aplicații de putere pe bază de supercapacitoare.

Infrastructură

Sistem VIPERA configurabil pentru imagistică color și multispectrală și achiziție de semnal video la 500 fps pentru aplicații diverse
Sistem PXI National Instruments de achiziție, testare, imagistică, procesare și tele-monitorizare pentru domeniul bio-medical
Echipament protoLaser semiautomat pentru prototiparea cablajelor imprimate și echiparea cu componente a plăcilor electronice
Sistem ATCA de rutare și comutare pentru rețele de calculatoare cu servicii integrate (date, streaming multimedia, wirelles și securitate) și sistem VNA pentru analiza vectorială a rețelelor de telecomunicații
Sistem de generare semnale pentru comunicații mobile
Spectrometru electric de impedanta dotat cu potentiostat de putere si software aferent si sursa comandabila de putere reversibila
Osciloscop digital LeCroy 4GHz de înaltă definiție

Produse și servicii cu potențial inovativ

1. Circuit integrat de tip ASIC Read-Out Controller (ROC)
2. Dispozitiv inteligent de protecție la supracurent și supratensiune a unui consumator electric.
3. Detector electrometric de oxigen (brevet de invenție nr. 125599)
4. Antenă fractală stripline (cerere brevet OSIM 27 oct. 2014)
5. Metodă şi dispozitiv de testare accelerată a timpului de îmbătrânire a celulelor fotovoltaice ARCL (cerere brevet OSIM 31 iul. 2015)
6. Sistem hibrid PV/TEG/STC pentru încălzirea apei dintr-o piscină (cerere brevet OSIM 30 oct. 2017).
7. Sistem RELab pentru studiul energiei solare și eoliene
8. Dashboard electronic
9. StudentEDEA
10. Senzor de nitrurare
11. Senzor de impuls termic pentru măsurarea debitelor de ga
12. Implementări hardware pentru sisteme și algoritmi de securitate
13. Soluție pentru distribuirea și balansarea traficului în rețele mobile pe baza protocolului LISP (Location and Identity Separation Protocol)
14. Sistem de ingineria traficului în rețele IP
15. Server Cloud
16. Sistem de dezvoltare și testare a serviciilor de comunicații
17. Sistem radio cognitiv pentru distribuția indoor de semnal video HDTV folosind TV ”White Spaces”

Proiecte

Experimentul ATLAS de la LHC

Sistem de protecție pentru securitatea utilizării energiei electrice în orașele inteligente

Camera de interacție cu sistem de aliniere integrat față de un fascicul Gamma/ELICAM-GAMMA

Cercetări asupra sistemelor solare hibride fotovoltaice/termoelectrice/termice PV/TEG/STC 

Studiu privind implementarea de funcții de confort si asistare in automotive

Gateway terestru pentru aplicații M2M și IoT bazat pe o platformă SDR

Colaborări

CERN (European Organization for Nuclear Research), Geneva, Elveția - UTBv este institut colaborator al Experimentului ATLAS pentru contribuția la dezvoltarea de sisteme electronice de achiziție de date provenind de la detectorii de particule.


Academia Copernicus a Comisiei Europene - UTBv este membră a Acadmiei Copernicus pentru realizările în domeniul analizei imaginilor satelitare.


Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, Măgurele - UTBv este membră în clusterul național ATLAS și partner în cadrul proiectului PNIII RO-CERN „Experimentul ATLAS de la LHC”.


Institutul de cercetare-dezvoltare pentru tehnologii și echipamente de protecția mediului - Partener proiect de tip PED intitulat „Sistem de protectie pentru securitatea utilizarii energiei electrice in orasele inteligente”


PREH Romania - Finanțator contract de cercetare intitulat „Studiu privind implementarea de funcții de confort si asistare in automotive”.

Echipa

 • prof.dr.ing. Borza Paul Nicolae
 • prof.dr.ing. Nicula Dan
 • prof.dr.ing. Ogruțan Petre Lucian
 • prof.dr.ing. Ivanovici Mihai
 • prof.dr. Cotfas Petru Adrian
 • prof.dr. Cotfas Daniel Tudor
 • conf.dr.ing. Gerigan Carmen
 • conf.dr.ing. Crăciun Adrian Virgil
 • conf.dr.ing. Alexandru Marian
 • conf.dr.ing. Popescu Vlad
 • conf.dr.ing. Bălan Titus Constantin
 • conf.dr.ing. Cațaron Angel Doru
 • conf.dr.ing. Machedon-Pisu Mihai
 • şef lucr.dr.ing. Kertesz Csaba Zoltan
 • şef lucr.dr.ing. Tulbure Traian Tiberiu
 • şef lucr.dr.ing. Stanca Aurel Cornel
 • şef lucr.dr.ing. Ciobanu Cătălin Bogdan
 • şef lucr.dr.ing. Carp Marius Cătălin
 • şef lucr.dr.ing. Croitoru Otilia
 • şef lucr.dr.ing. Robu Dan Nicolae
 • şef lucr.dr.ing. Coliban Radu Mihai
 • șef lucr.dr.ing. Oprișescu Șerban
 • şef lucr.dr.ing. Bălan Alexandra
 • asist.dr.ing. Danciu Gabriel Mihail