Produse și servicii cu potențial inovativ

Procedee și tehnici moderne de prelucrare cu fascicul laser
Tehnologia de depunere cu laser și pulberi metalice
•  Tehnologii și instalații privind sudarea în câmp de oscilații mecanice și alte tehnologii inovative
•  Tehnologii ecologice de obținere a materialelor polimerice, de procesare/valorificare a materiilor prime secundare din deșeuri de polimeri și tehnologii de adsorbție/epurare avansată a emisiilor toxice rezultate din procesele industriale
Procedee și tehnici moderne de prelucrare cu fascicul laser

În prezent, vârful tehnologic in domeniul procesării materialelor este reprezentat de tehnologia laser care asigură dezvoltarea  continuă a procedeelor de sudare, depunere, tratament termic, ablație dar și de micro-procesare sau vapo-condensare cu laser a diferitelor materiale. Sudarea cu laser permite obținerea de îmbinări eterogene a materialelor metalice, precum oțel carbon – otel inoxidabil, aluminiu - cupru, dar și a îmbinărilor hibride de tipul polimer – metal.

Tehnologia de depunere cu laser și pulberi metalice

Prin utilizarea acestei tehnici de depunere se pot realiza straturi compozite cu caracteristici mecanice ridicate, care pot fi utilizate pentru crearea de noi suprafețe sau pentru recondiționarea componentelor uzate. Depunerile realizate sunt pe bază de nichel sau cobalt, înalt aliate cu Cr, B, Si, Mn, Ti sau WC, fapt ce le conferă o rezistență remarcabilă la coroziune și uzură. Utilizarea acestei noi tehnologii vizează recondiționarea cu laser a matrițelor, sculelor sau a dinților de frezat asfaltul.

Tehnologii și instalații privind sudarea în câmp de oscilații mecanice și alte tehnologii inovative

S-au dezvoltat și brevetat cu succes noi tehnologii și instalații privind sudarea în câmp de oscilații mecanice care permit diminuarea susceptibilității la fisurare a îmbinărilor sudate. Totodată, dezvoltăm tehnologii privind nitrocarburarea materialelor și dispozitive pentru determinarea rezistenței la uzură a straturilor tratate termochimic. Dotarea centrului permite cercetarea experimentală a procesului de metalizare cu flacără (Castodyn DS 8000), cu ajutorul căruia se obțin acoperiri cu straturi anti corozive și/sau antiuzură a pieselor de mari dimensiuni. Îmbunătățirea procesului, respectiv a calității straturilor depuse s-a realizat prin dezvoltarea și brevetarea unei tehnologii inovative de metalizare cu flacără în câmp electrostatic.

Recent, au fost elaborate și numeroase rețete noi de materiale pentru brazare sau sudare, precum: aliaj amorf pentru brazare CuP10 – Mn0,5 - Ni1/FH10, sârmă dură pentru încărcare Ei Cr2,5W4,5V La și sârmă tubulară pentru recondiționare St 17Cr4WTi.

Tehnologii ecologice de obținere a materialelor polimerice, de procesare/valorificare a materiilor prime secundare din deșeuri de polimeri și tehnologii de adsorbție/epurare avansată a emisiilor toxice rezultate din procesele industriale

S-au dezvoltat tehnologii cu amprentă ecologică redusă privind obținerea de materiale pe bază de polimeri (inclusiv filme și straturi) cu performanță mecanică ridicată și cu rezistență crescută la acțiunea factorilor de mediu (umiditate, microorganisme, variații de temperatură, radiații UV, etc.). Materialele dezvoltate în cadrul centrului de cercetare au fost utilizate ca materiale de protecție, materiale izolatoare fonic și termic, adezivi ecologici, impregnanți, materiale adsorbante pentru poluanții din apele reziduale industriale, senzori și ca dispozitive de eliberare controlata a unor principii active.

 S-au dezvoltat procedee noi de separare (coloristice și utilizând fluid magnetic) a deșeurilor polimerice menajere și a celor provenite din activitățile industriale și s-au pus la punct procedee de valorificare a acestora și de integrare în noi produse cu valoare adaugată.

S-au dezvoltat noi pulberi și acoperiri hibride metal-ceramică prin pulverizare termică și metoda sol-gel pentru epurarea avansată prin fotocataliză a aerului încărcat de noxe rezultate din procesele industriale și a poluanților din apele uzate industriale.