Domenii de cercetare

Centrul de cercetare Eco-tehnologii Avansate de Sudare are ca principal domeniu de activitate cercetarea și dezvoltarea de produse și tehnologii inovative în ingineria sudării. Procesele de sudare, tăiere și recondiționare dezvoltate în cadrul centrului vizează eficiența energetică și economică prin implementarea de tehnologii moderne și ecologice de procesare.

Urmând tendința la nivel mondial de reciclare și economisire a materiilor prime, în cadrul centrului de cercetare sunt dezvoltate și tehnologii ecologice de valorificare a materiilor prime secundare din deșeuri de polimeri. Complementar, în cadrul centrului se obțin și caracterizează materiale organice polimetrice, compozite precum si nanomateriale.

Sfera de competență a centrului de cercetare include și domeniul ingineriei securității în industrie care asigură dezvoltarea de procese de prelucrare sau echipamente de muncă cu riscuri de accidentare sau îmbolnăvire profesională cat mai redusă pentru personalul care le deservește.