Echipa

Resursa umană a Centrul de cercetare în medicină aplicată și strategii intervenționale în practica medicală constă în echipa didactică și de cercetare a Departamentului de Specialități Medicale și Chirurgicale, al Facultății de Medicină din cadrul Universității Transilvania din Brașov, care să asigure o finanțare adecvată bazată pe un indicator compozit al eficienței fondurilor de cercetare și creșterea competitivității procesului educațional, adaptarea ofertei educaționale la dinamica pieței muncii prin implementarea unor mecanisme pentru a promova și sprijini excelența.