Domenii de cercetare

Centrul de cercetare în medicină aplicată și strategii intervenționale în practica medicală își concentrează activitatea pe domenii precum reducerea semnificativă a costurilor de îngrijire, terapie și monitorizare activă, creșterea ratei de supraviețuire și a calității vieții pacienților, crearea de noi locuri de muncă și pregătirea selectivă a angajaților pentru realizarea simultană a cercetărilor medicale și a dezideratelor de management.

De asemenea, vizează dezvoltarea de terapii moderne orientate spre suportul chimic, genetic și celular și standardizarea acestora în conformitate cu normele bioetice, în scopul de a crea un centru de cercetare aplicată care să fie implicat în crearea de programe de monitorizare și terapie, pentru evaluarea impactului social și economic cu reducerea decalajului existent atât în domeniul cercetării fundamentale, cât și cel al abordării clinice dintre universitățile și institutele de cercetare științifică din România și Uniunea Europeană.

Infrastructură

Departamentul de evaluare non-invazivă este echipat cu:

Echipa

Resursa umană a Centrul de cercetare în medicină aplicată și strategii intervenționale în practica medicală constă în echipa didactică și de cercetare a Departamentului de Specialități Medicale și Chirurgicale, al Facultății de Medicină din cadrul Universității Transilvania din Brașov, care să asigure o finanțare adecvată bazată pe un indicator compozit al eficienței fondurilor de cercetare și creșterea competitivității procesului educațional, adaptarea ofertei educaționale la dinamica pieței muncii prin implementarea unor mecanisme pentru a promova și sprijini excelența.