Domenii de cercetare

In dorința de a crea un centru de cercetare fundamentală cu corelații directe cu disciplinele clinice și profilactice, care va fi implicat în strategiile de prevenire în medicină, se vor avea în vedere următoarele direcții prioritare

  • Implementarea medicinii preventive la nivel național, subordonat spațiului european de funcționare - prin dezvoltarea și aplicarea metodelor moderne de diagnostic/monitorizare a stării de sănătate a populației.
  • Diminuarea decalajului existent, atât în domeniul cercetării fundamentale și a strategiilor de prevenire în domeniul medicinii între universități și institute de cercetare-dezvoltare din România și din Uniunea Europeană – prin realizarea de parteneriate cu marile universități și centre/institute de cercetare și organizare de conferințe internaționale și de școli de vară internaționale

Principalele arii de activitate

  • Dezvoltarea și aplicarea de noi metode pentru detectarea biomoleculelor cu activitate benefică sau toxică din diferite matrici (folosind senzori / biosenzori, metode cromatografice, metode spectrale și tehnici imunochimice), prin implicarea de pesonalități științifice internationale și naționale cu realizări demonstrate în diferite domenii.
  • Dezvoltarea de metode moderne de evaluare celulară și caracterizare biomoleculară - prin analiza interacțiunilor biomoleculare.
    • Evaluarea celulară și caracterizarea biomoleculelor în laboratorul de morfologie unde analizele vor permite un diagnostic precis, privind un anumit proces patologic sunt extrem de utile mai ales în cercetarea și studierea proliferării celulare, dezvoltarea și prognosticul tumorilor
    • Analiza efectului diferitelor substante asupra viabilitatii culturilor celulare
  • Crearea unui grup de Neurogenetica – coordonator dr Tudor Badea (CSI) – din sept.2021
  • Formarea de resurse umane calificate pentru activități de cercetare – prin atragerea de tineri doctoranzi și masteranzi în cercetarea românească desfășurata in Institutul de Cercetare Dezvoltare al UTBV (ICDT), prin dezvoltarea competențelor si a abilității doctoranzilor/masteranzilor în vederea inițierii unei cariere în domeniul științific al MEDICINEI.