Centrul de cercetare fundamentală și strategii preventive în medicină

 

Domenii de cercetare

In dorința de a crea un centru de cercetare fundamentală cu corelații directe cu disciplinele clinice și profilactice, care va fi implicat în strategiile de prevenire în medicină, se vor avea în vedere următoarele direcții prioritare

Infrastructură

Linia pentru analiza interacțiunilor biomoleculare:

  • Analizator flow-citometric automat cyflow Cube 8
  • Echipamente optice pentru rezonanța suprafeței plasmonului (SPR) Bionavis 200,
  • Sistem ELISA,
  • Luminometru
  • Spin Coater
  • Centrifugă cu răcire

Proiecte

Proiecte finantate de UTBV pentru implicarea in echipe de cercetare a masteranzilor

  • „De la microscop - la biologie moleculara” in diagnosticul neoplaziilor mieloproliferative cronice- MIBIOM

Colaborări

Articole indexate Thomson-Reuters cu autori membri ai centrului - selectii

Echipa

Membrii Departamentului de Discipline Fundamentală, Profilactică și Clinică: