Centrul de cercetare fundamentală și strategii preventive în medicină

 

Domenii de cercetare

In dorința de a crea un centru de cercetare fundamentală cu corelații directe cu disciplinele clinice și profilactice, care va fi implicat în strategiile de prevenire în medicină, se vor avea în vedere următoarele direcții prioritare

Infrastructură

  1. Institutul ICDT/Laborator integrat de Biochimie-Chimie organica- Chimie analitica – Proteomica - Prof dr. Mihaela Badea
  2. Institutul ICDT/Laboratorul de genetică moleculară și neuroștiință - Cercetator științific I Dr Tudor Constantin Badea
  3. BEAM (Baza Experimentala pentru Animale Mici = Small Animal Experimental Facility) - Cercetator științific I Dr Tudor Constantin Badea
  4. Centrul de simulare in medicinăAsist. univ. drd. Alexandru Lăculiceanu

Proiecte

1. 1. Proiecte internaționale
1.2. Proiecte internaționale CEEPUS/ERASMUS
1.3. Proiecte naționale
1.4. Proiecte FII ÎN CENTRU! -finanțare UNITBV
1.5. Proiecte finanțate de UNITBV pentru implicarea în echipe de cercetare a masteranzilor
1.6. Granturi pentru echipe interdisciplinare – finanțare UNITBV
2. Proiecte - Transilvania Fellowship for Young Researcher/Postdoc
3. Conferințe internaționale și naționale
4. Școli de vară internaționale
5. Work-shop-uri/ Ateliere
6. Plasamente practice Erasmus+, alte colaborări
7. Activități împreună și pentru mediul preuniversitar brașovean
8. Noaptea Cercetărilor
9. Activități Școala Altfel
10. Concursuri studențești
11. Activități cu caracter didactic

Colaborări

Articole indexate Thomson-Reuters cu autori membri ai centrului - selecții

Echipa

Membrii Departamentului de Discipline Fundamentale, Profilactice și Clinice: