Proiecte

NOt Alone at Home - NOAH

PNCD III_Cooperare Europeană și Internațională_AAL 2016 prezent. nr_contract:71/2016

Dezvoltarea unui sistem de senzori pentru persoanele singure acasă în vederea monitorizării acestora continuă. Senzorii sunt conectați la un cloud şi transmit informații despre activitatea persoanei din casă. Responsabilitatea în proiect se rezumă la recrutarea end-userilor şi implicarea acestora în diverse activități de co design şi co creație. Scopul final al proiectului este dovedirea utilității sistemului folosit de către aceste persoane în perspectiva folosirii acestuia pe piața europeană.

Parteneri:
 • UNIPR - Universitatea din Parma, Italia – promotorul proiectului
 • Universitatea Transilvania din Brasov, Romania
 • Vision Systems, Brasov, Romania
 • AICOD – Parma, Italia
 • PROGES – Parma, Italia
 • FH JOANNEUM - Institut eHealth, Graz, AUSTRIA
 • TRIAS/LiCalab – Turnhout, Belgia
 • ALAG – Gunzburg, Germania
 • Universitatea Transilvania din Brasov, Romania
 • Vision Systems, Brasov, Romania
Membrii proiectului:
 • Facultatea de Inginerie Electrică şi Calculatoare: Moraru Sorin, Liviu Perniu, Ungureanu Delia; Dominick Kristaly, Adrian Manea
 • Facultatea de Educație Fizică şi Sporturi Montane: Moşoi Adrian

Bursă Postdoctorală

Relevanța nivelului calitativ al componentelor psihomotorii, în ameliorarea capacității de adaptare psiho-socială a puberului.

Analiza comparativă a unor grupuri clinice (adolescenți cu dizabilități şi tulburări de comporament) cu adolescenți din populația de masă (ce practică exerciții fizice şi cei care nu practică exerciții fizice) în vederea evaluării nivelului de dezvoltare psihologică, socială şi motorie. Scopul proiectului a fost determinarea impactului exercițiilor fizice într-un cadru organizat în funcție de grupul de adolescenți evaluați.

Membrii:
 • Moşoi Adrian; Balint Lorand (tutore).
Alte informații de interes:
 • Axa prioritară 1 „Educație şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societății bazate pe cunoaştere”
 • Domeniul major de intervenție 1.5. „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”
 • Titlul proiectului: Burse doctorale si postdoctorale pentru cercetare de excelenta
 • Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/S/134378
 • Beneficiar: Universitatea Transilvania din Braşov 2014-2015.