Infrastructură

1. OPTO JUMP
2. MyoTest
3. Sistem Polar 2
4. Cronomtru cu foto celulă
5. TANITA
6. H/P Cosmos Bandă de Alergare
7. PODATA
8. Bateria Vienna Test Sport System

Proiecte

NOt Alone at Home - NOAH

Bursă Postdoctorală

Colaborări

Contracte de servicii de cercetare Institutul de Cercetare Transilvania Brasov
  • Protocol colaborare ştiințific Nr. 15654/02.12.2014 Şcoala Gimnazială nr 14 Braşov
  • Protocol colaborare ştiințific Nr. 15655/02.12.2014 Colegiul „Nicolae Titulescu” Braşov
  • Protocol colaborare Ştiințific Nr. 13855/ 29.10.2014 Centrul Şcolar pentru Educație Incluzivă Braşov
  • Protocol colaborare Ştiințific Nr. 205/ 30.07.2014 Spitalul de Psihiatrie Voila din Câmpina.
  • Protocol colaborare ştiințific Nr. 1211/24.07.2014 Sanatoriul Balneoclimateric de copii din Buşteni.
  • Parteneriat ştiințific NR.116/17.06.2014 Hart Human Resources Consulting SRL

Echipa


Prof.dr. Carmen Gugu-Gramatopol- Coordonator centrul

Compartiment 1  Calitatea vieții  - Coordinator  Lect. dr. Ioana Curițeanu
Echipa:
Prof. dr. Lorand Balint 
Prof. dr. Silviu Cioroiu
Prof. dr. Elena Balint           
Conf. dr. Cornel Scurt
Conf. dr.Georgian Bădicu
Lect. dr. Florentina Nechita
Lect. dr. Wilhelm Grosz
Lect. dr. Alina Martoma
Lect. dr.Andreea Cătănescu
Lect. dr. Daniela Popa
Lect.dr. Raluca Mijaică
Asist.dr.Alexandru Ionescu
Asist. drd. Simona Tomele

Compartiment 2 Performanță umană  - Coordinator Asist. drd. Anca Ionescu
Echipa:
Prof. dr. Răzvan Enoiu
Conf. dr. Ioan Turcu
Lect. dr. Dragoș Tohăneanu
Lect. dr. Mihaela Chicomban
Lect. dr. Veronica Mîndrescu
Lect. dr. Gabriel Simion
Lect. dr. Bogdan Oancea
Asist. drd. Sorin Drugău
Asist. drd. Bogdan Pelin