Domenii de cercetare

Activitatea de cercetare vizează finalităti ştiintifice, artistice, didactice şi pedagogice, medicale şi psihologice, fiind realizată în cadrul unor colective de lucru din care fac parte cadre universitare afirmate pe plan național şi internațional, dar și studenți, masteranzi și doctoranzi, precum și profesori din învățământul preuniversitar, în cadrul programului de perfecționare postuniversitară.

Infrastructură

Infrastructura specifică, reprezentată prin instrumente de performanță și săli cu dotare tehnică modernă, se află în spațiul din corpul Z al facultății, precum și în Aula Universității

Produse și servicii cu potențial inovativ

Revista studenților PRO MUSICA
Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series VIII: Performing Arts
Producție muzicală didactică şi terapeutică
Înregistrări audio şi video ale concertelor facultății
Cercetări privind educația muzicală
Valorificarea, în creație și cercetarea muzicologică, a culegerilor de folclor realizate

Proiecte

Învățământul muzical superior brașovean-demers monografic

Proiectul vine în sprijinul realizării cercetării științifice în rândul masteranzilor și vizează implicarea acestora în echipe mixte de cercetare, în contextul mai larg al dezvoltării resurselor umane în domeniul artistic, pentru a putea face față exigențelor societății bazate pe cunoaștere.

Cercetarea propusă are ca scop atât integrarea Facultății de Muzică din Brașov într-un context istoric și geografic ce reliefează importanța învățământului muzical de la poalele Tâmpei, cât și evidențierea rolului pe care aceasta l-a deținut în decursul a 37 de ani de existență, în formarea cadrelor didactice și a muzicienilor care și-au desfășurat activitatea în țară și străinătate

Colaborări

Parteneriatele și colaborările Facultății de Muzică, se realizează în cadrul unor convenții cu instituții de profil și vizează realizarea următoarelor obiective:

• practica artistică a studenților – perfecționare interpretativă, profesională

• realizarea/montarea și susținerea de recitaluri și concerte;

• cercetarea științifică – documentare istorică și muzicologică

Echipa

 • Conf. univ. dr. Ioan OARCEA - Coordonator
 • Prof. univ. dr. Mădălina RUCSANDA - Coordonator
 • Prof. univ. dr. Stela DRĂGULIN
 • Prof. univ. dr. Petruța COROIU
 • Prof. univ. dr. Roxana PEPELEA
 • Prof. univ. dr. Ignác FILIP
 • Conf. univ. dr. Petre Marcel VÂRLAN
 • Prof. univ. dr. Corina IBĂNESCU
 • Conf. univ. dr. Ecaterina HANKE
 • Conf. univ. dr. Zoltan KISKAMONI-SZALAY
 • Conf. univ. dr. Alina NAUNCEF
 • Conf. univ. dr. Dan PEPELEA
 • Conf. univ. dr. Ciprian ȚUȚU
 • Conf. univ. dr. Corneliu VOICESCU
 • Lect. univ. dr. Laurențiu BELDEAN
 • Lect. univ. dr. Cristina BOSTAN
 • Lect. univ. dr. Mihaela BUHAICIUC
 • Lect. univ. dr. Alina ENGEL
 • Lect. univ. dr. Mihaela PAVEL
 • Lect. univ. dr. Anca PREDA-ULIȚĂ