Infrastructură

1. OPTO JUMP
2. MyoTest
3. Sistem Polar 2
4. Cronomtru cu foto celulă
5. TANITA
6. H/P Cosmos Bandă de Alergare
7. PODATA
8. Bateria Vienna Test Sport System

Proiecte

NOt Alone at Home - NOAH

Bursă Postdoctorală

Colaborări

Contracte de servicii de cercetare Institutul de Cercetare Transilvania Brasov
  • Protocol colaborare ştiințific Nr. 15654/02.12.2014 Şcoala Gimnazială nr 14 Braşov
  • Protocol colaborare ştiințific Nr. 15655/02.12.2014 Colegiul „Nicolae Titulescu” Braşov
  • Protocol colaborare Ştiințific Nr. 13855/ 29.10.2014 Centrul Şcolar pentru Educație Incluzivă Braşov
  • Protocol colaborare Ştiințific Nr. 205/ 30.07.2014 Spitalul de Psihiatrie Voila din Câmpina.
  • Protocol colaborare ştiințific Nr. 1211/24.07.2014 Sanatoriul Balneoclimateric de copii din Buşteni.
  • Parteneriat ştiințific NR.116/17.06.2014 Hart Human Resources Consulting SRL