Atelier de lucru Cadrul european pentru "triunghiul cunoașterii’ în domeniul logisticii

Atelier de lucru Cadrul european pentru "triunghiul cunoașteri" în domeniul logisticii


1 februarie 2019, ora 12.00-15.00 
Aula "Sergiu T. Chiriacescu", sala UII2 - Str. Iuliu Maniu nr. 41 A, Brașov

PROGRAM 

12.00 Înregistrarea participanților 
12.30 Prezentarea proiectului FRAMELOG și a produselor intelectuale rezultate – Lector univ. dr. Cristina Nicolau, Universitatea Transilvania din Brașov, 
Directorul proiectului 
13.00 Sesiune de discuții: Cadrul național pentru educație de calitate în domeniul logisticii 
13.30 Sesiune de discuții: Formarea și implementarea ‘triunghiului cunoașterii’ pentru viitorul educației în domeniul logisticii. 
            Exemplu de bune practici Universitatea Transilvania din Brasov: Proiectul BiSolar – Ing. Ioan Totu, CTIB 
14.00 Pauză de cafea; catering 
14.30 Sesiune de discuții: Consultarea participanților cu privire la cadrul european FRAMELOG în domeniul logisticii