Apel de candidaturi pentru preselecția în vederea admiterii la stagii postdoctorale de cercetare avansată

Prezentul apel de candidaturi se adresează tinerilor cercetători, doctori în științe, care au obținut titlul de doctor în țară sau străinătate în urmă cu cel mult 5 ani înainte de data lansării curentei competiții. Apelul are ca scop preselectarea postdoctoranzilor conform Metodologiei de admitere în programele postdoctorale de cercetare avansată a Universității Transilvania din Brașov, în vederea efectuării unui stagiu postdoctoral cu o durata de 12 luni. Programele postdoctorale finanțate se vor implementa în cadrul Institutului de Cercetare Dezvoltare al universității (ICDT).

Stagii postdoctorale acceptate pentru finanțare 2019

Rezultate preliminare

Candidați eligibili

Descarca Pachetul de informatii pentru competiția 2019

Anexa 1- Propunerea de proiect