Sesiunea cercurilor științifice studențești - SCSS 2019

SCSS reunește, în fiecare an,  sute de studenți de la toate facultățile Universității Transilvania din Brașov.

Studenții fiecărei facultăți, indiferent de anul de studiu, își pot prezenta, într-un cadru organizat, rezultatele muncii de cercetare.

Planificarea activităților:

28.02.2019: Anunțarea coordonatorului sesiunii pe facultate
15.03.2019: Anunțarea secțiunilor și a datei de desfășurare a sesiunii la facultate
18.03 - 10.05.2019: Desfăşurarea SCSS la nivelul facultăților
10.05.2019: Programul la nivelul universității; transmiterea la Prorectoratul cu studenții și legătura cu mediul economic (ProSME) a titlurilor lucrărilor (inclusiv autorii) clasate pe locul I pe secțiune și desemnarea celei mai bune lucrări pe facultate
4.07.2019: Premierea festivă la nivelul universității
15.07.2019: Trimiterea lucrărilor clasate pe locul I / secțiune, in extenso, conform template

Informații suplimentare la:

Prorectorul  cu studenții și legătura cu mediul economic și socio - cultural
Tel: +40 268 410558
Fax: +40 268 471893
E-mail: prorector-studenti-mediu.ext@unitbv.ro

Biroul de relații cu mediul economic
Tel/fax: +40 268 413921
E-mail: brme@unitbv.ro