SNOM 2018

Al XXXVIII-lea seminar național de organe de mașini “Ioan Drăghici”

9-10 noiembrie 2018

Tematica seminarului: “Organe de maşini: abordarea unitară a fișei disciplinei“

Seminarului propune o abordare unitară a dezvoltării fișei disciplinei de Organe de mașini, pornind de la elementele generale componente ale acesteia. Fișa disciplinei trebuie să integreze atât competențele generice ale programului de studii, cât şi cele specifice ale fiecărei discipline în parte.

Fără a neglija importanța conținutului și a modului de predare și evaluare, ne dorim să definim cât mai general, dar și unitar, următoarele componente ale fișei disciplinei de Organe de mașini: competențe specifice, obiective, precondiții, condiții, standard minim de performanță.