Conferința Internațională de Germanistică - ediția a XXVI-a

23-25 martie 2023

Departamentul de Germanistică al Facultății de Filologie a Universității Transilvania din Brașov va organiza în perioada 23-25 martie 2023, în colaborare cu Societatea Germaniștilor din România, cea de-a XXVI-a Conferință Internațională de Germanistică de la Brașov cu tema: Alles Helden, oder was? Paradigmen, Perspektiven, Traditionen und Tendenzen in Kultur, Kunst, Literatur und Sprache.

Conferința de la Brașov a devenit în timp un eveniment constant și calitativ în domeniul germanisticii din România, oferind experților, profesorilor, studenilor, dar și publicului larg oportunități de informare, dezbatere și cooperare. Acest eveniment reuneşte specialiști și cercetători din importante centre universitare din România (București, Sibiu, Cluj-Napoca, Jassy, Timișoara și Brașov), Germania, Austria, Grecia şi este consideratǎ una din cele mai importante manifestări de acest gen din țară, evidențiindu-se prin consecvență, continuitate și eficiență. Conferința noastră are o mare deschidere atât spre studenții ciclurilor de licență și de masterat cât și spre cadrele didactice de specialitate din învățământul (pre)universitar, oferindu-le acestora din urmǎ o reală posibilitate de perfecționare.

Lucrările prezentate vor fi publicate în anul 2024 în formatul nou al revistei Kronstädter Beiträge zur Germanistischen Forschung (CEEOL, Index Copernicus, EZB; http://germanistik.unitbv.ro/) de către editura brașovenă Aldus în colaborare cu Editura Universității Transilvania.

Mai multe detalii sunt disponibile AICI