Prezentare algoritm de optimizare pentru rezolvarea problemelor compuse

18 martie 2022, ora 14:30, Institutul de Cercetare-Dezvoltare

Institutul de Cercetare-dezvoltare al Universității Transilvania din Brașov va găzdui vineri o prezentare a unui algoritm de optimizare pentru rezolvarea problemelor compuse (composite problems). Problemele compuse se regăsesc în foarte multe domenii, de la probleme inverse, procesarea semnalelor, statistică, învățare automată până la rezolvarea sistemelor liniare mari. Acest algoritm de ordin întâi (first-order method) este complet adaptiv, determinând automat și dinamic mai mulți parametri cheie ai problemei (constanta Lipschitz, factor de creștere pătratică). Datorită adaptivității, are cea mai bună performanță teoretică la ora actuală, pe întreaga clasă de probleme. Simulările preliminare arată că o gamă largă de probleme pot fi rezolvate de acest algoritm cu un grad ridicat de acuratețe (9 zecimale exacte) în mai puțin de 200 de iterații. Cercetarea a avut loc în colaborare cu grupul condus de profesorul Yurii Nesterov, recunoscut pe plan mondial pentru numeroase inovații majore în domeniul algoritmilor de optimizare, îndeosebi pentru inventarea algoritmilor accelerați.

Prezentarea se adresează:
-cadrelor didactice din departamentul Electronică și calculatoare, departamentul Automatică și tehnologia informației, membrilor Facultății de Matematică și informatică;
-cercetătorilor care se confruntă în cercetarea lor cu probleme compuse de mari dimensiuni (milioane de variable) sau aplicații cu constrângeri majore asupra resurselor de calcul (sisteme în timp real, etc.);
-oricărui student sau cercetător interesat de accelerația Nesterov.

Scopurile prezentării: 
- diseminarea rezultatelor cercetării, îndeosebi atragerea atenției asupra unei clase de probleme dificile care acum pot fi rezolvate eficient;
- stabilirea de colaborări cu cercetători care lucrează cu probleme compuse.

Prezentarea va fi susținută de Mihai I. Florea, cercetător științific, Departamentul de Electronică și calculatore, Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor și va avea loc în sala de Consiliu din L2, la etaj.

Mai multe detalii la:

Mihai I. Florea, Gradient Methods with Memory for Minimizing Composite Functions, arXiv preprint arXiv:2203.07318 [math.OC], 2022.