Conferință „Youth in the Perspective of the Olympic Movement”

11-12 martie 2022, online

Conferința științifică internațională „Youth in the Perspective of the Olympic Movement” este organizată de Facultatea de Educație fizică și sporturi montane. La conferință vor participa specialiști din domeniul Științei sportului și educației fizice din țară cât și din străinătate: cadre didactice universitare, antrenori, profesori de educație fizică și sport, președinți ai unor foruri și federații sportive. 

Sesiuni:

Mișcarea olimpică actuală

Performanța sportivă a tinerilor

Educație fizică și sport pentru toți

Activități motrice formale și nonformale

Orientări și tendințe actuale în kinetoterapie